bild
Serie

Sockenstämmoprotokoll.

Attmars kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11615 – 1785Lev. 23/1970.
1: Volymen ej bunden i kronologisk ordning samt delvis felbunden. Berör
stundom även Tuna församling.
2: Sockenstämmoprotokoll 1772-1773, 1775-1781, 1785 samt bl a brev från
Petrus Kanicius i Uppsala ang. kyrkotjänsten i Tuna o. Attmar 1645-03-21,
Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för häradsfogden vid deras tjänste- och
ämbetsförrättningar, given Stockholm 1688-10-09, protokoll vid bänkdelning
1781-06-29.
Inneh. även:
Kungl. Maj:ts utslag ang. bidrag till klockgjutning i Attmar 1667-08-30,"En
kortt och Sanferdigh berättellse om Kyrkio arbettett", dat. 1698-01-15.
Syneprotokoll över Ljustorps prästgård 1710-09-21-22.
Biskopsvisitationsprotokoll 1767-06-28.
Prostvisitationsprotokoll 1772-03-15.
 
21788 – 1820Lev. 23/1970.
Berör stundom även Tuna församling.
Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1809-07-23.
 
31781 – 1836(1781) 1802-1836.
Lev.23/1970.
Lucka 1835.
Prot. vid klockarval 1825-05-22,
berör stundom även Tuna församling.
Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1809-07-23.
Revisionsberättelse över kyrko- och fattigkassans räkenskaper för
räkenskapsåret 1831-1832 dat. 1832-07-10.
Sockenstämmoprotokoll för Tuna 1812-09-06,1820-02-06,1821-01-27,
1823-05-11.
 
41836 – 1846Lev. 23/1970.
Protokoll vid klockarval 1837-03-27. I protokoll 1845-10-12 "Instruction för
kyrkväktare el. sockenstugubetjent".
Inneh. även: Kyrkorådsprotokoll 1843-1844.
 
51843 – 1860Lev. 23/1970.
1: Volymen ej bunden i kronologisk ordning.
2: Val och röstlängd vid skollärar-organistval 1855-12-16.
Kostnadsförslag till uppförande av nytt orgelverk 1856.
Protokollsutdrag fr. pastoratstämma i Tuna 1856-10-05.
Inneh. även:
Protokoll vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde 1850-04-07.
Kyrkorådsprotokoll 1853-01-09.
Protokoll vid skolrådets sammanträde 1855-01-26.
Sockenstämma med deltagande av fattigvårdsstyrelsen 1856-05-25.
Protokoll vid skoldirektionens sammanträde 1847-02-06.
Länsstyrelsens utslag 1845-12-31 "i anledning af den undersökning, som vid Njurunda
Härads Rätt blifvit anställd i afseende på åtgärder till Laxynglets
fredande och Laxfiskets upphjelpande i Njurunda Elf".
 
61845 – 1848Lev. 23/1970.
I protokoll 1848-01-30 förslag ang. regleringen av de fattigas underhåll.
Protokoll vid val av sexmän 1848-12-31.
 
71860 – 1862Lev. 32/1972.
Inneh. även:
Kyrkostämmoprotokoll 1869-1888.
Kyrkorådsprotokoll 1877, 1880-1888.
Skolrådsprotokoll 1869-1888.
Delvis gemensamma kyrko- och skolrådsprotokoll 1882-1888.