Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Katolska biskopsämbetet Katolska ekumeniska nämnden

Katolska biskopsämbetets deposition

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730135/730135.04
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/I2fwtoqg84MyGHTYJsYPT7
Omfång
68 Volymer  (-)
Datering
19651994(Huvudsaklig tid)
19652000(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareDeponenten
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)

Innehåll

Inledning (äldre form)Katolska ekumeniska nämnden, som är en del av Katolska biskopsämbetet, bildades 1966 under namnet Stockholms Katolska stifts ekumeniska utskott. På ett möte den 10 oktober 1973 beslutade utskottet om att byta namn till Katolska ekumeniska nämnden.

Katolska ekumeniska nämnden har ett flertal olika uppgifter. En av huvuduppgifterna är att söka kontakter med andra kristna kyrkor i Sverige och i de andra nordiska länderna. Detta har bl.a. gjorts genom olika arbets- och samtalsgrupper. Den interkonfessionella samtalsgruppen hade t.ex. representanter från Svenska kyrkan, de ortodoxa kyrkorna och frikyrkor, utöver representanter från den Katolska kyrkan.

En annan viktig uppgift för nämnden är att fungera som ett rådgivande organ för biskopen och olika katolska församlingar. Nämndens uppgift är också att göra studiematerial i ekumeniska frågor av både teologisk och praktisk karaktär. I uppgiften ingår också en utbildande roll. Nämnden anordnar studiedagar, föredrag och föreläsningar i ekumeniska ämnen.

Katolska ekumeniska nämndens arkiv (inklusive Stockholms Katolska stifts ekumeniska utskotts arkiv) levererades till Riksarkivet i november 2006 (dnr 256-2006/4163). Arkivet är levererat huvudsakligen till 1994, men innehåller också yngre handlingar fram till år 2000. En del av handlingarna härrör från Elisabeth Carelli, som var nämndens sekreterare, och från pater Henrik Roelvink, som under många år var nämndens ordförande.

Arkivet består av 68 volymer i kartong (ca 4 hm) och är tillgängligt för forskning efter tillstånd från Katolska biskopsämbetet.


Ingela Sjögren
December 2007

Kontroll

Skapad2007-12-05 00:00:00
Senast ändrad2020-09-29 12:51:51