bild
Serie

Kartor och ritningar - Ullatti kyrkogård

Gällivare kyrkoarkiv

OVIk:1 i arkivkartong och OVIk:2 i kart- och ritningsarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11925 – 1962Skrivelser, 1925-1962.
Karta över område Ullatti 1:4. Upprättad vid avstyckning år 1939.
Avskrift av handlingar rörande avstyckning från fastigheten Ullatti 2:2, 1944-1945.
Köpebrev, köpekontrakt, lagfartsbevis, ansökningshandlingar och byggnadstillstånd, 1945-1953.
Ritningar fastställda av Kungl. Byggnadsstyrelsen 28 maj 1946. Situationsplan: begravningsplatsen, bogårdsmuren, grindar och trästaket.
Arbetsritning, 1946.
Invigningsprogram, 17 november 1946.
Förslag till staket, 1946.
Anbud, fakturor och entreprenadkontrakt, 1946-1954.
Grindbeslag, 1947.
Kors av järn på grindstolpar, 1947.
Redskapsbod, 1948.
Bårhus, 1948.
Ritning, kors "Segersymbol". Av Arvid Johansson 1953.
Info/
 
21944Karta över ett område beläget i Ullatti 2:2. Upprättad vid avstyckning år 1944 av distriktslantmätare Tage Åryd.
Info/