bild
Serie

SKOLKÖKSJOURNALER

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser läsårsvisa skolköksjournaler med arbetsjournaler (t o m läsåret 1934/-35 kallade "arbetsjournaler för skolkök" och fr o m 1957/-58 "dagböcker med betygskatalog för undervisning i hushållsgöromål").Med betygsdokumentation fr o m läsåret 1948/-49.Arkivboxar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11914 – 1958T o m läsåret 1957/-58.Lucka läsåren 1916/-17, 1918/-19, 1927/-28, 1935/-36 - 1947/-48, 1949/-50 och 1952/-53.