Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Sunnemo kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13513/L I/11673Inventarieförteckningar för kyrka. 
Se: SE/VA/13399/K I/41833Visitationsprotokoll. 
Se: SE/VA/13399/N/11778 – 1846Visitationshandlingar. 
Se: SE/VA/13399/N/41985Inspektionsprotokoll m.m. 
Se: SE/VA/13399/N/51889 – 1996Ämbetsberättelser. 
Se: SE/VA/13399/N/81929 – 1961Ämbetsberättelser. 
Se: SE/VA/13399/N/101932-Prostbiskopsvisitationer. 
Se: SE/VA/13100/N I/11820 – 1901Visitationshandlingar, ämbetsberättelser, syneprotokoll samt inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13512/N/11690 
11778Biskopsvisitationsprotokoll. 
21872 – 1932Inb. Inventariebok. 
31884-Arkivbox. Arkivförteckningar, reversal, korrespondens med landsarkivet. Med inventarieförteckningar 1846-1935, inventariebok för församlingshemmet 1936. 
41901 – 1969Arkivbox. Ämbetsberättelser. Med protokoll från prostvisitation 1969. 
51934Inb. Arkivförteckning. 
61936 – 1991Inb. Inventariebok. 
71969 – 1999Arkivförteckning. 
81992 – 2007Inventariebok. 
91992 – 2007Tillägg till inventariebok. 
101973 – 1996Arkivbox. Biskops- och prostvisitationer 1973-1996. Protokoll från kyrkoboksföringsinspektörens inspektioner, inventeringsinstrument 1969-1989.