bild
Serie

Begravningsbok

Norbergs kyrkoarkiv

Förs från och med 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTid 
Se: SE/ULA/11099/E X/11991 – 1994 
11995 – 1999