bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Dalarö kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1493/L I b/11649 – 1756Anteckningar om gåvor till kyrkan (1649), 1695-1698, 1756 och C. C. Gyldeners gåvobrev 1756 (avskrift). 
11732 – 1873Kyrkan och prästgården 1732, 1786-1787, 1806-1807.
Avskrift av C.C. Gyldeners testamente 1776, innehållande donation till kyrkan, jämte tillhörande handlingar 1779-1780.
Avskrift av inteckningsrevers 1779.
Skrivelse av Riksrådet Fr. Scheffer 1779. Avskrift av skrivelse av Frih. R.W. de Geer 1798.
Dalarö församlings komministerboställe Hässelmara 1804-1873.
 
21904 – 1996Orgeln 1904, 1957, 1960.
Kyrkan, elbelysning 1925-1932 med ritningar.
Anteckningar ur Dalarö kyrkoarkiv angående kyrkan 1935.
Kyrkan och klockstapeln 1934-1955.
Kyrkans restaurering 1989-1996 med artikel om läktarstaketet 1991.
Handlingar rörande restaureringsåtgärder i kyrkan och andra byggnader, spridda år 1973-1981.
Broschyr gällande Dalarö kyrka och samhälle, Sörmländska kyrkor 64, 1980.

Ritningar gällande kyrkan och klockstapeln se serie O VI.
Ritningar gällande förslag till kyrkans ommålning 1925 se serie O VI.
 
31935 – 1936Kyrkans restaurering. 
41935 – 1936Kyrkans restaurering.