bild
Serie

Båtsmansrullor

Gävleborgs läns landskontors arkiv

I och med att serien finns på mikrokort lånas originalhandling- arna ut endast i undantagsfall. Register finns för åren 1745- 1816 i forskarexpeditionen.
Under beteckningen båtsmansrullor är sedan gammalt sammanförda såväl olika slag av mönsterrullor som rekryteringsrullor och andra handlingar. I volymer, där ingen anmärkning om innehållet gjorts påträffas ovannämda slags hand- lingar. Generalmönsterrullorna har placerats för sig. För handlingar rörande rotering, rustning m.m, se serie G I a.
För generalmönsterrullorna användes följande beteckningar för första, respektive andra Västernorrlands kompanis första, respektive andra del: 1:1, 1:2, 2:1, 2:2. Serien i arkivkartong där annat ej anges.
Vol. 1a-31 lev. 1913, vol. 32-33 lev. ????.

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11681 – 16871681, 1683, 1687. 
21689 – 1692Del I av uppdelad volym. 
31689 – 1692Del II av uppdelad volym. 
41689 – 1692Del III av uppdelad volym. 
51693Volymen inbunden. 
61694 – 1698Volymen inbunden. 
71700 – 1709Delvis fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i kapsel. Se även landskansliets arkiv, volym D II d:4 (1704, 1706). 
81700 – 1795Kapsel. 
91710 – 1719 
101710 – 1719 
- [H0001]1724Rekryterings- och generalmönster- rullor se G I a:20. 
111730Fyra häften generalmönsterrullor 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 i kapsel. 
121736Tre häften 1:1, 1:2, 2:1 i kapsel. 
131740Två häften generalmönsterrullor 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
141743Längder i kapsel. 
1517451:1. Volymen inbunden. 
161753Två häften generalmönsterrullor 1:1 samt 1:2. 
- [H0002]1753Enrolleringsmanskapet 1:2. Ingår i G I ba:17. 
171758Sju häften generalmönsterrullor i kapsel. 1:1, 1:2, 2:1 samt 2:2. 
- [H0003]1761Ingår i landskansliets arkiv, volym D I b:19. 
181763Fuktskadad. Volymen förvaras separat i rum 316.
Generalmönsterrulla 1:1 för år 1763, enrolleringsmanskap 1:2 för år 1753, 1:2 m.m för åren 1760, 1770, 1772. Volymen inbunden.
 
191763Volymen inbunden. 
201774Två häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
211780Två häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
221780Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
231795Två häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
241810Två häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
251816Tre häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
261825Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
271830Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
281835Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
291840Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
301845Generalmönsterrulla 1:1. Volymen inbunden. 
311850Två häften generalmönsterrullor. 1:1 samt 1:2 i kapsel. 
321856 – 1905Nio häften generalmönsterrullor i arkivkartong. 
331856 – 1905Tolv häften generalmönsterrullor i arkivkartong. 
- [H0004]1868 – 1886Beväringsrullor för Gävle stad.
Ingår i Gävle stads arkiv, volym J III:13

Serien upphör.