bild
Karta/ritning

Charta öfver ägo delningen till frälse hemmanen uti Norra Wrams by belägen uti Christianstads län södra Åsbo härad och Wrambs sochn

Norra Vrams kyrkoarkiv

renoverad 1911