Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11928 – 1967 
31946 – 1967Minnesanteckningar rör personer vilka pastor beslutat
att de icke skola kyrkobokföras i församlingen
 
41951 – 1985Pärm
Uppgifter angående omyndigförklarade
 
- [K0001]1952 – 1985I H I:4
Bevis om svenskt medborgarskap
 
- [K0002]1955 – 1975I H I: 9
Handlingar rörande släktnamn
 
71955 – 1984Pärm
Handlingar angående dop och vigsel rörande ej i församlingen
kyrkoskrivna
 
- [K0003]1959 – 1985I H I: 4
Handlingar rörande adoption
 
91964 – 1969Pärm
Handlingar från C F V
 
101964 – 1985Pärm
Handlingar rörande in- och utträde ur svenska kyrkan
 
111965 – 1984Pärm
Handlingar rörande äktenskapsskillnad
 
121971 – 1981Pärm 
- [K0004]1978 – 1982I H I:9
Släktnamn
 
- [K0005]1982 – 1984I H I: 12 
181983 – 1984Pärm
Namnärenden för- och efternamn
 
151985Kapsel 
161986Kapsel 
171987Kapsel 
191988 
201989 
211990 
221991 
1:1odat, 1930 – 1934Bunt.
Lev. 14 a/1966

Anm.: Lucka 1932

Inneh. även: verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1930-1936, 1941,
Kollektanteckningar 1932-1934, Kvitton å till nödlidande utbetalade medel
1931-1932, 1935, Skrivelse ang.tid för inställelse till prästerlig
tjänstgöring 1931,
Handling ang. lagning av etui (för nattvardskärl) 1931,
Ungdomskretsens handlingar 1931-1932,
Åsens syförenings handlingar 1932.
Flyttningsattester. 1868-1870