Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkogård

Blackstads kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11864 – 1972Box. Förteckning över gravplatser 1927-1960, Kyrkogårdsutbyggnad 1974-1977, Gravkarta över nya kyrkogården 1977, Handlingar rörande utvidgning eller nyanläggning av kyrkogård 1948, Handlingar rörande kyrkplan 1864-1945, Handlingar angående kyrkovaktmästartjänst 1971-1972, Lönereglering för präster 1939, Handlingar angående prästerliga tjänster 1898-1945, Donationshandlingar 1921-1971. Handlingar angående byggnation av gravkapell 1950-1953.