Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Skolrådshandlingar

Tolånga kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11872 – 1925Arkivkartong. Spridda år.
Ansökningshandlingar till
lärartjänster.
 
21901 – 1931Arkivkartong.
Statsbidragsansökningar 1901, 1903-1928,
handlingar rörande skolbiblio-
teket, spridda år. Försäkringshandlingar å skolbygg-
nader 1907, 1913-14, 1918,
lärokurser för folkskola 1903-1907.
Förslag till utdelning av skol-
böcker, spridda år, undervis-
ningsstatistik 1925-1931.
 
31926 – 1930Arkivkartong. Lucka 1929.
Ansökningshandlingar till lärar-
tjänster.