bild
Serie

Övrig ekonomi

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11757 – 1906Handlingar rörande egendomarna:
1) Kvarteret Brunkhuvudet 1: Förteckning över handlingar 1752-1781 (varav alla saknas utom en för år 1761). Handlingar rörande nybyggnader och reparationer 1757,1778,1806,1807,1841.
Diverse handlingar 1763-1867.
2) Kvarteret Adlern mindre 7-8: Inteckningsbevis 1861. Köpekontrakt 1874. Kvitto å utlämnade handlingar 1875.
3) Kristineberg och Fredhäll: Program för nybyggnad 1864. Kostnadsförslag och entreprenadkontrakt 1865.
4) Besikningsinstrument å utarrenderade åbyggnader 1864 och 1873. 5) Brandförsäkringsbrev 1861 och 1890. 6) Köpekontrakt 1891 med beskrivning och tomtkarta från 1861.
7) Förslag till ombyggnad av flyglarna 1903. 8) Styckningskartor 1906.
9) Diverse handlingar enligt förteckning.
 
21862 – 1939Handlingar rörande egendomarna:
1) Kristineberg och Fredhäll:
Diverse ej förtecknade handlingar 1862-1930 och odat.
2) Barnhuset vid Blackeberg: Kontrakt med arkitekt Hakon Ahlberg 1926. Byggnadsbeskrivning 1927. Beskrivning (C Bergö) odat. Fotografier 4 st av kyrkan och konfirmander. Diverse handlingar rör försäljningen 1939.
 
31773 – 1881Kontraktshandlingar. 
41777 – 1906Handlingar rörande lånen:
1) Diverse handlingar tillhörande lån nr 7,17,25,50,55,58,59,60,62,65,67,71,76,81,92,98,99,101 och 103.
2) J Holms revers 1858. Överste V G Fleetwoods revers 1841. Gen.adj. V G Fleetwoods revers 1844. A d'Otrntes revers 1861. L Lindbergs revers 1818. Gen.major C Th Schultzenheims revers 1819.
3) Låneansökningar 1871 från: sekr C d'Orchimont kapten F A Sterky och C H Ahlström.
4) IX Frimurare Provinsens uppsägning av lån 1883 och 1884.
5) Ansökan jämte resolution å utmätning av lös egendom för lån till skomakarmästaren A N Weidel 1867.
6) Lånehandlingar av skilda slag 1777-1906.
 
51700t – 1800tStrödda lånehandlingar. 
61801 – 1850Förslag till inkomst- och utgiftsstater. 
71851 – 1906Förslag till inkomst- och utgiftsstater. 
81814 – 1883Dechargebetänkanden. 1832,1842,1857,1876 och 1879 saknas. 
91814 – 1829Handlingar rörande revision. 
101830 – 1846Handlingar rörande revision. 
111847 – 1884Handlingar rörande revision.
1859,1873,1878 och 1883 saknas.
 
121932 – 19391) Årsrapporter från skomakeriverkstaden 1932-1939.
2) Årsrapporter från skrädderiverkstaden 1932-1933 1935-1939.
3) Årsredogörelser från trädgården 1933,1937,1939.
4) Årsberättelser från maskinverkstaden 1935-1939.
5) Översikt av från husmoderns förråd förbrukade artiklar 1936-1938.
6) Årsberättelser från möbel- och snickeriverkstaden 1936-1939.
7) Översikt av rekvirerade artiklar och rapporter över utförda arbeten i syrummet 1936-1939.
8) Statistik redogörelse över verksamheten vid biblioteket 1/4-31/12 1937.
9) Sammandrag över från avdelningarna rekvirerade artiklar 1938.