bild
Serie

Övriga handlingar

Hammarö kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11881 – 1945Karta över Hammaröviken, handl. ang. fiskevatten. Generalstabens karta, postbok, protokoll från ungdomsdag m.m. 
21932 – 1961Anteckningar från "De gamlas dag". 
31939 – 1951Röstlängder. Handl. från Kungliga Utrikesdepartementets rättsavd. 
41947 – 1956Inb. Besöksbok. 
51956 – 1960Inb. Besöksbok. 
61960 – 1966Inb. Besöksbok. 
71958 – 1965Journal. Tackskrivelser i samb. med kyrkoherdeinstall. 1962. 
81966 – 1973Inb. Besöksbok. 
91927 – 1971Hammarö kyrkliga syförenings protokoll. 
101932 – 1971Hammarö kyrkliga syförenings- och Hammarö kyrkokörs protokoll. 
111973 – 1978Inb. Besöksbok. 
121978 – 1982Inb. Besöksbok. 
131982 – 1988Inb. Besöksbok. 
141988 – 1990Inb. Besöksbok. 
151991 – 1993Inb. Besöksbok. 
161994 – 1997Inb. Besöksbok. 
171997 – 2000Inb. Besöksbok.