bild
Serie

Skatteläggningshandlingar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar rörande skatteläggningen och jordeboks- väsendet såsom skattevärderingar, skatteläggningsinstrument, för- teckningar, nybyggessyner m.m. I serien finns även ett tiotal kartor från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.
Seriens handlingar är till stor del sockenvis inordnade. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 102a/1974.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11546 – 1815Innehåller kopior av skattevärderingar och förmedlingar från följande socknar: Alfta 1613-1814 49 blad; Arbrå 1734-1815 18 blad; Bjuråker 1638-1751 49 blad; Bollnäs 1694- 1764 139 blad; Borgsjö 1704-1759 43 blad; Delsbo 1725-1755 47 blad; Enånger 1640- 1790 11 blad; Forsa 1546-1751 32 blad. 
- [H0001]1607Utdrag ur skattelängder rörande fäbodar i Delsbo socken. Se Norrbottens läns landskontors arkiv volym G III a:1. 
21656 – 1816Innehåller skattevärderingar och förmedlingar från följande socknar: Färila 1656 2 blad; Gnarp 1704 7 blad; Hamrånge 1724 1 blad; Hamrånge 1726 9 blad; Hanebo 1672-1769 68 blad; Hassela 1750 15 blad; Hedesunda 1688-1726 25 blad; Järvsö 1719-1760 20 blad; Ljusdal 1662-1748 57 blad; Mo 1748-1816 17 blad; Norrala 1748-1816 17 blad; Norrbo 1724- 1749 83 blad. 
31668 – 1817Innehåller skattevärderingar och förmedlingar från följande socknar: Ovansjö 1738-1792 60 blad; Ovanåker 1724 2 blad; Ramsjö 1691-1723 4 blad; Segestad 1748-1749 19 blad; Sollefteå 1673 3 blad; Söderala 1709-1745 59 blad; Undersvik 1741-1745 20 blad; Ytterhogdal 1643-1741 4 blad; Österfärnebo 1668-1817 17 blad.
I serien ingår även två kartor över byar i Arbrå socken från år 1672 samt tre oidentifierade från samma år.
 
41695 – 1848innehåller handlingar rörande jordeboksväsendet såsom förteckningar över de bergsmän som erhållit lån från de till tackjärnsunderstöd anslagna medel år 1810. I volymen finns även ett diarium över stubbe- och röjselrättsmål för 1810- t.o.m 1840- talet. 
51703 – 1737Innehåller handlingar rörande ödeshemman samt under frihet upptagna hemman och lägenheter.
Med summariskt extrakt.
 
61703 – 1866Innehåller skatteläggningsinstrument för norra och västra Hälsinglands fögderi. I volymen finns även två kartor över Hagalöten och Årboga i Forsa socken från år 1715. 
71671 – 1866Innehåller skatteläggningsinstrument för södra Hälsinglands fögderi. Häri även kartor över Tönsjö Finnetorps jordägor i Hanebo socken 4.8. 1711; Savan?; Stålsjötorp år 1711 samt Nipan Fintorp i Ovanåkers socken. Med beskrivning över fäbodar i Hälsingland (Bollnäs socken) 1671. 
81703 – 1866Innehåller skatteläggningsinstrument och register över expedierade skatteköpsakter för Gästriklands fögderi. 
91738 – 1758Innehåller förteckningar över hemman och lägenheter som ligger öde i Västernorrlands län. 
101766 – 1837Innehåller sockenvis inordnade skatteläggningsinstrument för följande socknar: Arbrå 1791; Bjuråker för åren 1766, 1797 och 1806; Enånger 1787; Färila 1809; Hamrånge 1832; Jättendal 1832; Hanebo 1830; Hedesunda 1822; Idenor 1800; Ockelbo 1821; Ovansjö för åren 1815, 1821 och 1837; Tuna 1805. 
111781 – 1837Innehåller spridda års hand- lingar rörande jordeboksväsendet såsom: tabell varefter bruken och bergsverken uti Gävleborgs län blivit taxerade åren 1828-1837; förteckningar över masugnar och hamrar; uppgifter om brukens och järnverkens smidesbelopp och privilegier. 
121600 tal – 1878Innehåller spridda års skatte- läggningsinstrument för Gästriklands fögderi för åren 1792-1872.
I volymen finns även "orternas undervisning" troligen från 1600-talets senare hälft för hela Sverige utom Norrbottens och Västerbottens län. Innan mantalsräntan infördes i jordeboken utgjordes den och beräknades sedan efter denna.
 
131798 – 1885Innehåller handlingar av varierande slag såsom: spridda års skatteläggningsinstrument för Hälsinglands fögderier samt 1860 års nybyggessyner för Hälsinglands fögderier. Med beskrivning över krononybyggenas tillstånd, hävd och skötsel. 
141827 – 1888Innehåller handlingar av varierande slag såsom: förteckningar över beviljade nyhemman, kvarnar, odlingar och lägenheter; 1845 och 1848 års nybyggessyner i för Alftas och Ovanåkers allmänningar; kronologiskt register över expeditioner angående rekognitionsskogarna för åren 1830- 1852. Volymen inbunden. 
151850 – 1879Innehåller spridda års handlingar rörande jordeboksväsendet såsom:
förteckningar över de genom avvittringar tillkomna nyhemman och ökeskatteräkningar; inventeringsinstrument ansökningar och inlagor å avvittrade överlopps- marker. I volymen ingår även ett antal nummer av Gävleborgs tidning från 1830- och 1840-talet.
 
161869 – 1881Innehåller handlingar rörande jordeboksväsendet såsom. förteckningar över indragna ränte- och kronotiondeanslag; längd över kronotiondeanslagen till Hudiksvalls stads skolstat för år 1872. 
171870 – 1871Förteckning över krononybyggen som blivit skatteomförde. 
181873Skatteläggningsinstrument över Ugglebo (Ockelbos) rekognitionsallmänning.

Serien upphör.