bild
Serie

Inkomna handlingar.

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serierna D I och D II innehåller kungl. maj:ts och centrala myndigheters m.f.l. brev. Breven från lokala myndigheter och enskilda ingår i serien D III.