Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Nätra kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010149
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/l3ob4fNI8qQuu0zIBCuDS7
Omfång
35,9 Hyllmeter 
Datering
17231999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 82/1950
Reversal: Reversal 132/1993 (pdf)
Reversal: Lev 6/2009 (pdf)
Reversal: Lev 327/2008 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Nätra församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Nätra församling nämns första gången 1314. Från församlingen utbröts under 1300-talet Sidensjö församling. Församlingarna ingick i gemensamt pastorat till 1500-talet med Nätra som moderförsamling. Nätra församling bildade därefter eget pastorat fram till och med 1998.

Den 1 januari 1999 gick Nätra församling samman med Sidensjö församling i ett gemensamt pastorat med Nätra som moderförsamling. Samtidigt bildade församlingarna en kyrklig samfällighet. Samfällighetens handlingar är införtecknade i Nätra kyrkoarkiv.

Vid Ulvö fiskeläge har sedan början av 1600-talet funnits ett kapell, som vanligen åtnjöt två predikningar varje sommar av Nätra prästerskap. Enligt kungligt brev 1901 medgavs att efter dåvarande kyrkoherdens avgång fick anställas en på Ulvö stationerad kapellpredikant med skyldighet att tillika tjänstgöra som folkskollärare. Särskilda kyrkböcker fördes för Ulvön cirka 1916-1961 parallellt med att uppgifterna om Ulvöns befolkning fördes in i de vanliga kyrkböckerna för församlingen. Dessutom finnas kapell vid fiskelägena Trysunda och Sandviken.

Större delen av Nätra kyrkoarkiv förstördes genom brand år 1809. Beträffande folkbokföringshandlingarna finns endast enstaka handlingar för tiden innan 1809 bevarade. Kommunionlängd finns bevarad fr.o.m. 1768.

Kommunionlängder 1768-1809 finns Jmf D II: 1 a-2b.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Nätra församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 18:29:21