Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Sankt Peters klosters kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13329
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eNpurEZ6h4ocqCtyObPOA0
Omfång
2,4 Hyllmeter 
11,4 Hyllmeter  (Leverans i okt. 2014 av folkbokförings- och kyrkokommunal handlingar.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i sept. 2015.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
Datering
16301999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Sankt Peters klosters församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13329

Förteckning 109/1963
Förteckning 25/1990
Förteckning 58/1995


Förteckning

över

S:t Peters klosters kyrkoarkiv

Förteckningen upprättad i oktober 1963
av fil.lic. Sten Körner.
Kompletterad i juli 1990 av 1:e arki-
varie Anna-Brita Lövgren och i mars
1995 av arkivarie Bengt Danielson.
Allmän anmärkningFolkbokföringshandlingar t.o.m. 1991 levererade 1995. Kyrkokommunala handlingar samt en del folkbokföringshandlingar levererade i okt. 2014.
Inledning (äldre form)S:t Peters klosters kyrkoarkiv

HISTORIK

S:t Peters kloster är socken i Torna härad och bildar
tillsammans med Norra Nöbbelövs församling ett pastorat
i Torna kontrakt med S:t Peters kloster som moderför-
samling. Enligt Kungl. brev 1931-08-08 bildar S:t Peters kloster och Lunds domkyrkoförsamling i ekonomiskt hänseende en kyrklig samfällighet från och med 1932-01-01.

Kyrkan, som är byggd i unggotik med rött tegel från 1300-talet och som äger murpartier från 1200-talet,
tillhörde ursprungligen ett benediktinerkloster.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2019-05-08 16:26:44