Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Sankt Peters klosters kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13329
Omfång
2,4 Hyllmeter 
11,4 Hyllmeter  (Leverans i okt. 2014 av folkbokförings- och kyrkokommunal handlingar.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i sept. 2015.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
Datering
16301999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Sankt Peters klosters församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13329

Förteckning 109/1963
Förteckning 25/1990
Förteckning 58/1995


Förteckning

över

S:t Peters klosters kyrkoarkiv

Förteckningen upprättad i oktober 1963
av fil.lic. Sten Körner.
Kompletterad i juli 1990 av 1:e arki-
varie Anna-Brita Lövgren och i mars
1995 av arkivarie Bengt Danielson.
Allmän anmärkningFolkbokföringshandlingar t.o.m. 1991 levererade 1995. Kyrkokommunala handlingar samt en del folkbokföringshandlingar levererade i okt. 2014.
Inledning (äldre form)S:t Peters klosters kyrkoarkiv

HISTORIK

S:t Peters kloster är socken i Torna härad och bildar
tillsammans med Norra Nöbbelövs församling ett pastorat
i Torna kontrakt med S:t Peters kloster som moderför-
samling. Enligt Kungl. brev 1931-08-08 bildar S:t Peters kloster och Lunds domkyrkoförsamling i ekonomiskt hänseende en kyrklig samfällighet från och med 1932-01-01.

Kyrkan, som är byggd i unggotik med rött tegel från 1300-talet och som äger murpartier från 1200-talet,
tillhörde ursprungligen ett benediktinerkloster.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2019-05-08 16:26:44