bild
Arkiv

Lovö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1532
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yeLGRzq0gn5bj4en6ms0eB
Omfång
14,25 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Lovö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13075

Förteckning 1532

Förteckning

över

Lovö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikLOVÖ KYRKOARKIV

Organisation och historik:
Län: - 1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Färentuna härad t.o.m. 1906.
Södra roslagsdomsaga 1907-1915.
Sollentuna och Färentuna domsaga 1916-1970
Stockholms stift.
Birka kontrakt

Pastorat – 1961 eget, 1962- Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö.
Total pastoratssamfällighet, Ekerö Kyrkliga Samfällighet fr.o.m. årsskiftet 1999/2000.
Ekerö församling är moderförsamling i Ekerö kyrkliga samfällighet.
Inom församlingen ligger Björkö, allmänt antaget vara det forna Birka.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Bland de kyrkokommunala handlingarna finns handlingar med intressanta inblickar in i material som skulle kunna vara ett mycket begränsat personarkiv. Det Gäller Berit Wallenbergs kontakter med Lovö församling. Här och där dyker det upp skeenden hon har varit med bl.a. ett där hon som ung fil. Kand. arbetade med en inventarieförteckning som försvann och senare dök upp i mikrofilmad form. Dessa handlingar har dock fått behålla sin ordinarie plats i serierna. Vid mån av tid skulle man kunna genomdriva ett kortare projekt med att kartlägga det material som kan knytas till Berit Wallenberg.

I övrigt kan sägas att ordningen i de äldre delarna av serierna har varit god, men ordningen ändrades och blir mer otydlig under 1960- och 1970-talet och framåt till 1990-talet vilket gör att sökbarheten försvåras. Sammantaget kan man säga att man har varit mån om att bevara handlingar och att rensning och gallring inte har varit särskilt omfattande förutom vad gäller verifikationer.
Serieindelningen bygger på det system som skapades vid förteckningsarbetet 1974.
En omstrukturering av de kyrkokommunala serierna skulle ha varit önskvärt för att öka arkivets logiska struktur. Trots detta har arkivets ursprungliga serier till viss del bibehållits. Ett problem med redovisningen av detta arkiv är ett antal tidigare redovisade volymer har försvunnit under åren som har gått. Återsökningen av dessa har gjorts vilket dessvärre ej givit några resultat.

Handlingar som tillhör Lovö kyrkoarkiv kan återfinns i Ekerö kyrkoarkiv.
Gallringsbara serier återfinns ej i arkivförteckningen. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut förvaras i väntan på gallring i Ekebyhovskyrkans expedition.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.


Kyrkoherde Staffan Eklund och arkivarie Merja Aho
Ekerö 2004-05-31
Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2020-05-18
Allmän anmärkningArkivet är under ornande och förtecknande

Ämnesord

Ämnesord, ort
Lovö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-05-18 10:21:48