Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Vada kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1581
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ucXWHJXgNKsKFmUTeb7nz0
Omfång
8,7 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Vada församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13124

Förteckning 1581

Förteckning

över

Vada församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikVADA kyrkoarkiv 1100-tal - 1999


Organisation

Vada församling var en lokal myndighet inom Roslags- västra Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Birka Kontrakt. Församlingen tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige var församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

Vada och Angarn hörde tidigare ihop i ett pastorat där Angarn var huvudförsamling. 1922 ingick Vada och Angarn i stället i Össeby-Garns pastorat. Fram till 1922 kan Vadas handlingar därför återfinnas i Angarns kyrkoarkiv. Vadas handlingar kan också återfinnas i Össeby-Garns kyrkoarkiv som varit pastoratets huvudförsamling. Det gäller framförallt diarium med handlingar och personalhandlingar.

VADA kyrkoarkiv 1100-tal - 1999


Organisation

Vada församling var en lokal myndighet inom Roslags- västra Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Birka Kontrakt. Församlingen tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige var församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

Vada och Angarn hörde tidigare ihop i ett pastorat där Angarn var huvudförsamling. 1922 ingick Vada och Angarn i stället i Össeby-Garns pastorat. Fram till 1922 kan Vadas handlingar därför återfinnas i Angarns kyrkoarkiv. Vadas handlingar kan också återfinnas i Össeby-Garns kyrkoarkiv som varit pastoratets huvudförsamling. Det gäller framförallt diarium med handlingar och personalhandlingar.


Vada Kyrka byggdes troligen i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet, som gårdskyrka till gården Vada. Kyrkan brann under 1400-talet och mycket av inredningen är därför daterad till 1400-talet. Muralmålningarna är bland annat från 1470-1514 och dörren
till sakristian är från slutet av 1400-talet. Kyrkan präglas också av en större ombyggnad på 1820-talet, då de flesta medeltida kalkmålningarna förstördes. Ingången till sakristian har dock fragment kvar av medeltida kalkmålningar.


Beskrivning av arkiven (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkiven finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1817, Kårsta.1851, Össeby-Garn. 1876, Vada, 1909, Angarn.
· Gravböcker
· Kartor och ritningar


Sökingång till arkivet är arkviförteckningen och diariet. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen. Församlingarna har inte haft någon speciell serie för personalhandlingar. Dessa återfinns istället i Össeby-Garns arkiv, serie K III e, Arbetsutskottets protokoll och handlingar och i serie G II, Diarium och handlingar i kyrkobokföringsärenden.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.


Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leveransen.

Stockholm Stad Stadsarkivet
2009-06-18Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingarnas hemsidorVada kyrka har troligen fått sitt namn efter ett gammalt vadställe över långhundraleden. Det var en viktig vattenfarled under vikingatiden. Kyrkan byggdes troligen i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet, som gårdskyrka till gården Vada. Kyrkan brann under 1400-talet och mycket av inredningen är därför daterad till 1400-talet. Muralmålningarna är bland annat från 1470-1514 och dörren till sakristian är från slutet av 1400-talet. Kyrkan präglas också av en större ombyggnad på 1820-talet, då de flesta medeltida kalkmålningarna förstördes. Ingången till sakristian har dock fragment kvar av medeltida kalkmålningar.


Beskrivning av arkiven (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkiven finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1876
· Gravböcker
· Kartor och ritningar


Sökingång till arkivet är arkviförteckningen och diariet. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen. Församlingarna har inte haft någon speciell serie för personalhandlingar. Dessa återfinns istället i Össeby-Garns arkiv, serie K III e, Arbetsutskottets protokoll och handlingar och i serie G II, Diarium och handlingar i kyrkobokföringsärenden.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leveransen.


Stockholm Stad Stadsarkivet
2009-06-29Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vada församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-30 11:21:17