Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Ernst och Gertrud Fischers familjearkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/720289
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/j8pYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
3,7 Hyllmeter 
46 Volymer 
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Fischer, Ernst (1890)
Kategori: Person (släkt). Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete (Fil dr, konsthistoriker)
Kategori: Person (släkt). Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete (Museiintendent)
 
Fischer, Gertrud (1892 – 1963)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)ERNST OCH GERTRUD FISCHERS FAMILJEARKIV.

Det släktarkiv, som här presenteras, har till Riksarkivet skänkts, som gåva av f d museiintendenten vid Malmö museum, fil dr Ernst Fischer (Acc nov 1970). Det har hopbragts av honom och hans framlidna maka Gertrud f Anrep-Nordin och utgör ett värdefullt och intressant bidrag till forskningen i svenskt konst- och kulturliv under 1900-talet. Men även samlingens äldre delar, kanske framför allt de Richertska papperen, för vars innehåll och införlivande med arkivet redogöres senare, är av stort intresse.

Familjearkivet är uppdelat i fyra huvudavdelningar omfattande fyra släktkretsar, varav den minsta består av den Bredberg-Hasselströmska släktkretsen, huvudsakligen arkivfragment i form av familjebrev (1800-talet) Sara Helena Bredberg g m Gustaf Hasselström var Gustaf B Richerts svärföräldrar. Gustava Hasselström (dotter till ovannämnda) g m apotekaren G W Tisell, hade en dotter Valborg, g m major Emil Andersson, föräldrar till bl a professor Carl Milles. Ulrika Hasselström, g m borgmästare C Walcke, Askersund, hade en dotter Ulrika, som var g m Per G Fischer tillhörande Askersundssläkten Fischer.

Den Richertska släktkretsen omfattar dels äldre arkivfragment från 1700-talet, dels lagmännen Johan och Gustaf Birger Richerts arkiv, expeditionssekreteraren Johan Gabriel Richerts arkiv samt professor Mårten Richerts arkiv. Arkivalierna är dels i original dels i avskrifter, som doktor Fischer hopbragt genom kontakter med medlemmar av familjen Richert. Professor Mårten Richerts papper har av hans änka överlämnats till dr Fischer tillsammans med några andra brev från Mårten Richerts syskon. Beträffande andra i Riksarkivet befintliga arkivalier rörande Richertska släkten hänvisas till Johan Gabriel Richerts samling samt advokaten Gunnar Atmers deposition (acc aug 1970). Särskilt tillstånd erfordras för en del av dessa samlingar. Beträffande övriga Richertska papper hänvisas till Otto Waldes katalog.

Den Fischerska släktkretsen är i flera släktled befryndad med den Richertska släkten. Den betydelsefullaste länken mellan släkterna synes fru Christine Fischer, f Richert (1817-1896) vara. Hon var gift med fabrikören P A Fischer. Inom denna släktkrets utgör museiintendenten, fil dr Ernst Fischers arkiv det största och intressantaste. Hans korrespondens med konstnärer, konstsamlare och andra kulturpersonligheter tilldrar sig speciellt intresse. Ernst Fischer (f 1890) blev fil dr i Göteborg 1918 ("Västergötlands romanska stenkonst"), tjänstgjorde en tid vid Röhsska museet i Göteborg och blev 1923 intendent vid Malmö museum. Han har publicerat många verk inom skilda konsthistoriska ämnen. Han var sedan 1914 g m Gertrud Fischer, f Andrep-Nordin, vilken delade hans konstnärliga intressen och själv var konstnärligt verksam.

Såsom arkivfragment inom denna släktkrets finnas en del arkivalier från den kända norska släkten Fett, bl a rörande riksantikvarien Harry Fett, Oslo, kusin till dr Fischer.

Den Nordin-Anrepska släktkretsen är den fjärde och sista släkten i denna samling och utgöres till största delen av brev, samlade av fru Gertrud Fischer, f Anrep-Nordin. Hennes fader, rektor Fredrik Nordins brevsamling har här speciellt intresse. Fredrik Nordin var en känd döstumpedagog, rektor för dövstumskolan i Vänersborg 1891-1917 samt inspektör för dövstumundervisningen 1913-20. Han företog även ett flertal arkeologiska undersökningar, framför allt på Gotland. Även hans maka, rektor Elisabeth Nordin, f Anrep, var en märkeskvinna, verksam bl a i den s k Drottning Sofias stiftelse, Vänersborg, ett institut för blinda dövstumma. Hon är den första kvinnan i Sverige, som avlagt dövstumlärarexamen (1877).

Den siste arkivbildaren är tonsättaren, fil dr Birger Anrep-Nordin (son till ovannämnda och bror till fru Gertrud Fischer). Birger Anrep-Nordin avlade musiklärarexamen 1912 och verkade sedan som bl a musiklärare och organist på skilda platser. Fil dr i Lund 1924. Känd såsom tonsättare framför allt inom kyrkomusikens område. Hans brevsamling belyser bl a svenskt musikliv under 1900-talet.

Stockholm 1972Carin Bedoire

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2015-10-05 16:03:55