bild
Arkiv

Orusts och Tjörns häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11080
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/BIyTmyXTyg8qta00I810yx
Omfång
65,1 Hyllmeter 
65 Hyllmeter  (-, Leverans 64/2006)
Datering
16841970(Tidsomfång)
17371970(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
TillståndsgivareLandsarkivet
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört m hist 15/66
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Orust och Tjörn (– 1954)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11080

Förteckning 15/1966

Förteckning

över


Orusts och Tjörns häradsrätts arkiv
Allmän anmärkningFörteckningen redovisar även handlingarna tillhörande Orust, Tjörns och Inlands häradsrätt, ref.kod se/gla/15498.
Lev 64/2006 finns på Polstjärnegatan 6.
Inledning (äldre form)DOMSAGOINDELNING: Orusts östra och västra härad samt Tjörns härad utgjorde t.o.m. år 1697 egen domsaga. Under tiden 1698-1856 var Inlands Nordre och Fräkne härad samt Orusts och Tjörns härad förenade till en domsaga, Västra jurisdiktionen. 1857-1954 utgjorde åter Orust och Tjörn egen domsaga. Genom beslut av Kungl. Maj:t den 16 november 1951, SFS 1951:720, om ändrad domsagoindelning i den del av Göteborgs och Bohus län som omfattades av Askims, Hisings och Sävedals domsaga, Inlands domsaga samt Orusts och Tjörns domsaga förordnades att
A) Landvetters, Råda, Kållereds och Askims landskommuner samt Mölndals stad skulle utgöra en domsaga benämnd ASKIMS OCH MÖLNDALS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
B) Återstående landskommuner /Partille, Styrsö, Tuve, Öckerö, Torslanda och Säve/ inom Askims, Hisings och Sävedals domsaga skulle jämte Romelanda, Ytterby och Hermansby landskommuner samt Kungälvs stad i Inlands domsaga utgöra en domsaga benämnd HISINGS, SÄVEDALS OCH KUNGÄLVS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
C) Inlands domsaga skulle, med undantag av de under B) nämnda landskommunerna Romelanda, Ytterby och Hermansby, jämte Orusts och Tjörns domsaga utgöra en domsaga benämnd ORUSTS, TJÖRNS OCH INLANDS DOMSAGA.
Kansliet skulle vara beläget i Stenungsund samt tingsställen där och i Varekil.
Detta beslut om ändrad domsagoindelning kom att gälla först från den 1 januari 1955. Se SFS 1954:648.

TINGSLAGSINDELNING: Orust och Tjörns domsaga utgjorde eget tingslag t.o.m. 1954. Tingsställe var intill 1912 Svanesund, då det flyttades till Varekil. Orusts, Tjörns och Inlands domsagas tingslag 1955-1970.

OMFATTNING:Till 1698 omfattade Orust västra och östra härad församlingarna Myckleby, Torp, Långelanda, Stala, Tegneby, Röra och Morlanda. Till 1698 omfattade Tjörns härad församlingarna Klövedal och Valla.
1699-1954 omfattade Orusts västra och östra härad samt Tjörns härad församlingarna Myckleby, Torp, Långelanda, Stala, Tegneby, Röra, Morlanda, Fiskebäckskil (uppgick i Skaftö 1883), Grundsund från 1798, (uppgick i Skaftö 1883), Käringön från 1794, Mollösund, Gullholmen från 1794, Skaftö från 1883, Stenkyrka från 1794, Klövedal, Valla, Rönnäng från 1794 och Klädesholmen från 1794. För tiden 1955-1970 se ovan under domsagoindelning.

ARKIVBILDNINGEN styrs av rättegångsbalken men i synnerhet av den s k protokollskungörelsen.
Se KK 26 sept. 1947 med närmare föreskrifter för de allmänna domstolarna om protokollföring, dagböcker och aktbildning m m.
För särskilda protokoll över lagfarter, inteckningar och andra ärenden se KF 16 juni 1875 med efterföljande ändringar.Bilaga 1.
Personregister till Orusts och Tjörns häradsrätts konkursakter 1789-1859, F IV:1-10.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Överläkare J A Nordströms samling - GLA/A0318 (SE/GLA/10277)
Se-hänvisning från: Orusts, Tjörns och Inlands häradsrätts arkiv (SE/GLA/15498)

Kontroll

Senast ändrad2020-12-02 10:47:27