bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg. Kriminalpolisens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11674
Omfång
336 Hyllmeter 
Datering
19011950(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg: kriminalpolisen
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11674

Förteckning 292/1971

Förteckning

över

Poliskammaren i Göteborg Kriminalpolisens arkiv
Inledning (äldre form)KRIMINALPOLISEN

En detektivavdelning av polisen upptogs första gången, såsom förut nämnts, i polisverkets utgiftsstat år 1868.
Sedermera har den förstärkts och uppdelades år 1918 i två
avdelningar, första avdelningen eller kriminalavdelning-en och andra avdelningen. Den sistnämnda avdelningen skulle handhava övervakandet av utlänningar i staden,
ombesörja utredningar i fattigvårds- och ockermål, verk-
ställa efterspaning och inställelse vid vederbörligt re-
gemente av avviket manskap samt handha olika slags hand-
räckningsärenden.

Vid omorganisation år 1937 fick kriminalpolisen sig åter
tilldelat utredningar i ockermål samt passkontrollen och
övervakandet av utlänningar i staden. Personalen, som
sysselsattes med övervakandet av utlänningarna, bildade
en egen avdelning inom kriminalpolisen.

Kriminalpolisens verksamhet är dels preventiv, dels rep-
ressiv. I förra fallet avser den att hindra förövandet av brott, i det senare fallet åter att upptäcka brott och befordra den brottslige till ansvar. Vid kriminal-
polisen finns en teknisk byrå för kriminaltekniska undersökningar.

Se även arkivförteckning över Kriminalpolisens
utlänningsavdelning. Arkivnr: GLA/11676.

"Allmän historik över polisväsendet i Göteborg finns i
maskinskriven arkivförteckning"

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2014-12-10 13:39:46