bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg. Kriminalpolisens utlänningsavdelnings arkiv.


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11676
Omfång
60 Hyllmeter 
Datering
19181964(Tidsomfång)
VillkorNej
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Poliskammaren i Göteborg: utlänningsavdelning
Kategori: Statlig myndighet. Poliskammare -1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/11676

Förteckning 292/1971

Förteckning
över


Poliskammaren i Göteborg Kriminalpolisens utlänningsavdelnings arkiv
Allmän anmärkningFör tiden efter 1964 se "Göteborgs polisdistrikt - juridiska avdelningen" ref.kod se/gla/16280
Inledning (äldre form)En detektivavdelning av polisen upptogs första gången, såsom förut nämnts, i polisverkets utgiftsstat år 1868. Sedermera har den förstärkts och uppdelades år 1918 i två avdelningar, första avdelningen eller kriminalav-delningen och andra avdelningen. Den sistnämnda avdelningen skulle handhava övervakandet av utlänningar i staden, ombesörja utredningar i fattigvårds- och ockermål, verkställa efterspaning och inställelse vid vederbörligt regemente av avviket manskap samt handhava olika slags handräckningsärenden.
Vid omorganisation år 1937 fick kriminalpolisen sig åter tilldelat utredningar i ockermål samt passkontrollen och övervakandet av utlänningar i staden. Personalen, som sysselsattes med övervakandet av utlänningarna, bildade en egen avdelning inom kriminalpolisen.
Kriminalpolisens verksamhet är dels preventiv, dels repressiv. I förra fallet avser den att hindra förövandet av brott, i det senare fallet åter att upptäcka brott och befordra den brottslige till ansvar. Vid kriminalpolisen finns en teknisk byrå för kriminaltekniska undersökningar.

Se även arkivförteckning över Kriminalpolisen. Ref.kod se/gla//11674.

"Allmän historik över polisväsendet i Göteborg finns i maskinskriven arkivförteckning."

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2011-01-27 15:08:08