bild
Arkiv

Åklagarmyndigheten i Göteborg


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12090
Omfång
167 Hyllmeter 
Datering
19491964(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Grönsaksgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Åklagarmyndigheten i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet. Åklagare, övriga statliga regionala och lokala

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12090

Förteckning 38/1975

Förteckning

över

Göteborgs åklagarmyndighets arkiv
Inledning (äldre form)I anledning av den nya rättegångsbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1948, skedde vissa organisatoriska förändringar hos åklagarväsendet. Åklagarens ställning reglerades nu för första gången i lag. Regionala åklagare i Stockholm, Göteborg och Malmö blev statsåklagarna. Statsåklagaren, som var 1:e stadsfiskal, var chef för åklagarmyndigheten. I Göteborg fattade stadsfullmäktige den 10 november 1948 beslut om stadsfiskalernas lönesättning, dvs från detta datum kan den nya åklagarmyndigheten anses påvisad i den kommunala beslutsprocessen.

Den 18 mars 1949 föreskrev Kungl. Maj:t att i avvaktan på instruktion för åklagarmyndigheten skulle instruktionen för åklagarmyndigheten i Malmö stad i tillämpliga delar gälla för Göteborg. På förslag av 1:e stadsfiskalen antog stadsfullmäktige den 15 juni 1950 en plan för åklagarmyndighetens organisation. Kungl. Maj:t fastställde organisationen den 16 november 1951. Åklagarmyndighetens ekonomiska förvaltning sköttes till en början av polisnämnden. Stadsfullmäktige beslutade den 15 juni 1950 att uppdra förvaltningen åt en särskild styrelse; direktionen för åklagarväsendet.

Åklagarmyndigheten har således förekommit i Göteborgs stad från år 1948. Arkivbildningen påbörjades år 1949. De handlingar vilka tillkom under år 1948 ingår i stadsfiskalens arkiv.

Dock förekommer handlingar från perioden 1948 - 1949 i fall där årsskiftet ej kom att utgöra gräns för volym-
bildningen.

Källor: Kommunalkalendern 1951.
Åklagarmyndighetens historia;
Åklagarmyndigheten i Göteborg 1949 -1964, E I: 83.

Fellista gällande Åklagarmyndighetens i Göteborg arkiv 1949 - 1964

Arkivalier vilka ej kunnat påträffas vid inventering i oktober 1974:

C II a Brottmåldagbok: 1948 och 1949

C II b Brottmålsdagbok. Bötesmål (mindre mål): 1957, 1958, 1959 och 1963 (13 vol)

D III aa Personregister till brottmålsdagboken.
(Dagboksblad): 1958 F - G (1 vol)

Stadsfiskalen i Göteborg:

1. Tiden före 1900, se förteckning 107/61.

2. Tiden före 1939, handlingar förstörda.

3. Tiden 1939-1948. Förvaras i Göteborgs stadsarkiv.

4. Tiden 1949-1964. Åklagarmyndigheten i Göteborg förteckning 38/1975.

Upprättad 1974 av Bo Thalén

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2017-06-14 15:12:06