bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat före år 1900


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12098
Omfång
362 Hyllmeter 
Datering
14811901(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmÖ, F
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/12098

Förteckning 463/1952

Förteckning

över

Göteborgs rådhusrätts och magistrats arkiv för år 1900.
Allmän anmärkningDenna förteckning omfattar Göteborgs rådhusrätt och från 1850 även rådhusrättens första avdelning till år 1900/1901, jämte magistratens handlingar. Över rådhusrättens andra och tredje avdelningar har separata arkivförteckningar upprättats över deras handlingar före 1900.
Genom leverans 116/1974 har landsarkivet därefter erhållit handlingar från rådhusrättens 1-7 avdelningar för tiden 1901-1947 över vilka separata förteckningar upprättats. Under 2001 och 2009 har resterande delar rådhusrättens arkiv för åren 1947- 1970 levererats till landsarkivet från Göteborgs tingsrätt.
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Borgmästare Peter Lambergs handlingar - GLA/A0476 (SE/GLA/10425)
Se-hänvisning från: Göteborgs sjötullrätts arkiv (SE/GLA/12097)
Se även: Göteborgs auktionskammares arkiv (SE/GLA/12475)
Se-hänvisning från: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen före 1901 (SE/GLA/16378)

Kontroll

Senast ändrad2017-09-14 09:39:15