bild
Arkiv

Askims m fl domsagas arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12922
Datering
16271954(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 109/65
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Domsagan i Askim m fl
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12922

Förteckning 109/1965

Förteckning

över

Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv
Inledning (äldre form)ASKIMS, HISINGS och SÄVEDALS DOMSAGA

Askims, Vättle och Sävedals härader synes från mitten av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under tiden 1621-1680 bildade Askims härad, till vilket då även räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle härad. Östra Hising hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680 utbröts Vättle härad ur domsagan för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hisings härad, som samma år överflyttats från Älvsborgs och Bohus län, utgjorde särskild domsaga. Denna utökades dock redan 1686 med Västra Hisings härad samt Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askim, Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders domsaga kom att bestå oförändrad intill 1857 då Inlands- häraderna utbröts, Fr.o.m. 1870 HT tillkom Sävedals härad. Domsagan förblev oförändrad t.o.m. 1954.

T.o.m. 1823 bestod domsagan av följande tingslag: Askims och Östra Hisings tingslag, Västra Hisings tingslag, Inlands Södre tingslag och Inlands Torpe tingslag. Under perioden 1824-1887 skedde vissa förändringar i tingslagsindelningen och domsagan bestod då av följande tingslag:
1824-1887 Askims tingslag
1824-1887 Västra och Östra Hisings tingslag
1824-1856 Inlands Södre tingslag
1824-1856 Inlands Torpe tingslag
1870-1887 Sävedals tingslag
Fr.o.m. 1888 sammanslogs domsagans alla tingslag, Askim, Västra och Östra Hising, Sävedal) till ett.

I förteckningen över Domsagans arkiv har förutom domsagokansliets handlingar (brevkoncept, skrivelser, räkenskaper m.m.) även övriga för domsagans alla tingslag gemensamma handlingar (t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m.) inordnats : härvid har mestadels hänvisningar upptagits i resp. häradsrätts arkivförteckning.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1995-01-30 00:00:00
Senast ändrad2010-09-01 12:46:20