Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstols arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/15156
Omfång
1 Hyllmeter  (-)
11 Volymer  (-)
Datering
19511970(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Expropriationsdomstolen i Vättle, Ale och Kullings domsaga
Kategori: Statlig myndighet. Expropriationsdomstolar 1948-1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/15156

Förteckning 140/1966

Förteckning

över

Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstols arkiv
Inledning (äldre form)Expropriationsdomstolar inrättades från 1950 1/4 genom 1949 års ändringar i expropriationslagen av 1917. Se SFS
1949:663. Inom varje domsaga, eller stad med rådhusrätt, skulle expropriationsdomstol finnes. Tidigare upptogs mål om expropriation av allmän underrätt. Före 1950 bestämdes en viktig del i målen, nämlingen ersättningen, av en särskild expropriationsnämnd vars beslut ej kunde överklagas. Expropriationslagen 1972, se SFS 1972:719, ersatte 1917 års expropriationslag, se SFS 1917:189, som ändrats många gånger dessemellan. Enligt 1972 års lag beslutar Kunglig Maj:t eller länsstyrelse om expropriation för allmänna ändamål och Fastighetsdomstol behandlar mål om ersättning.1972 års lag nämner varken expropriationsdomstol eller expropriationsmämnd.
Källa : Förvaltningshistorik i NAD1996.

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Senast ändrad2018-01-08 13:24:56