Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstols arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/15156
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qyoT1r8xweZJUG018W43t3
Omfång
1 Hyllmeter  (-)
11 Volymer  (-)
Datering
19511970(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Expropriationsdomstolen i Vättle, Ale och Kullings domsaga
Kategori: Statlig myndighet. Expropriationsdomstolar 1948-1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/15156

Förteckning 140/1966

Förteckning

över

Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstols arkiv
Inledning (äldre form)Expropriationsdomstolar inrättades från 1950 1/4 genom 1949 års ändringar i expropriationslagen av 1917. Se SFS
1949:663. Inom varje domsaga, eller stad med rådhusrätt, skulle expropriationsdomstol finnes. Tidigare upptogs mål om expropriation av allmän underrätt. Före 1950 bestämdes en viktig del i målen, nämlingen ersättningen, av en särskild expropriationsnämnd vars beslut ej kunde överklagas. Expropriationslagen 1972, se SFS 1972:719, ersatte 1917 års expropriationslag, se SFS 1917:189, som ändrats många gånger dessemellan. Enligt 1972 års lag beslutar Kunglig Maj:t eller länsstyrelse om expropriation för allmänna ändamål och Fastighetsdomstol behandlar mål om ersättning.1972 års lag nämner varken expropriationsdomstol eller expropriationsmämnd.
Källa : Förvaltningshistorik i NAD1996.

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Senast ändrad2018-01-08 13:24:56