bild
Arkiv

Artilleri- och ingenjörhögskolan


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0219:010
Omfång
64 Hyllmeter 
Datering
18171964(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Artilleri- och ingenjörhögskolan (1878 – 1951)
Alternativa namn: Högre artilleriläroverket på Marieberg  (1818 – 1866)
Alternativa namn: Krigshögskolan  (1866 – 1877)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Högre Artilleriläroverket på Marieberg 1818 - 1866
Krigshögskolan 1866 - 1877
Artilleri- och Ingenjörhögskolan 1878 - 1951.

Högre artilleriläroverket på Marieberg tillkom år 1818 på initiativ av generalfälttygmästaren Carl von Cardell. Den första kursen, som var två-årig, började den 30 september 1818. Läroverket var från början avsett endast för artilleribefäl, men från år 1830 utvidgades det efter hand till en militärhögskola för hela krigsmakten. Läroverket utvidgades ytterligare år 1842, då utbildningen av civilingenjörer förlades dit. Läroverket blev härigenom Sveriges första tekniska högskola. Civilingenjörutbildningen överfördes 1870 till Teknologiska institutet, vars namn 1876 ändrades till Kungliga Tekniska högskolan.

Högre arilleriläroverket ombildades den 13 november 1866 till en krigshögskola. År 1878 uppdelades denna på två skolor, Krigshögskolan (KHS) och Artillerioch Ingenjörhögskolan (AIHS).

Undervisningen vid Artilleri- och Ingenjörhögskolan omorganiserades fler gånger, fr o m 1892 fanns fyra kurser, högre och allmänna artillerikurserna samt högre och allmänna fortifikationskurserna. Genom 1942 års försvarsbeslut ändrades de allmänna kurserna till officersskolor (OS) och en luftvärnsofficersskola (LvOS) tillkom. För officerare tillhörande signaltrupperna organiserades en officersskola 1947.

Den 1 oktober 1951 sammanslogs Krigshögskolan och Artilleri- och Ingenjörhögskolan. Därvid inordnades AIHS högre kurser i KHS i form av vapenlinje respektive ingenjörlinje. De till AIHS förlagda officersskolorna överfördes till den nybildade Artilleri- och Ingenjörofficersskolan (AIOS).

Närmare upplysningar om bl a undervisningen vid Artilleri- och Ingenjörhögskolan återfinns i "1818 - 1918, Minnesskrift med anledning av Högre Artilleriläroverkets och Krigshögskolans å Marieberg samt Artilleri- och Ingenjörhögskolans etthundraåriga tillvaro", utgiven av P Sylvan och O Kuylenstierna, Stockholm 1918, samt i "Försvarets Högskolor 1818 - 1968" utgiven under redaktion av W Lundqvist, Kristianstad 1968.

Artilleri- och Ingenjörhögskolans arkiv har i flera omgångar levererats till Krigsarkivet. Vid ordningsarbetet 1970 har dess accessioner sammanförts och i viss mån omordnats. Serie E II a, 1878 - 1945, torde ursprungligen i sin helhet varit kronologiskt ordnad och var då volymnumrerad med en kombination av romerska och arabiska siffror. Då handlingarna 1966 överlämnades till Krigsarkivet från Militärhögskolan var emellertid serie E II a, åren 1911-1945 och serierna E II b, E III och E IV i sin helhet ordnade i bokstavsordning efter författare. Denna ordning har här bibehållits. Serie E II a, åren 1878 - 1910 hade vid leveransen till Krigsarkivet 1950 inte ordnats alfabetiskt utan bibehållit sin kronologiska ordning.

5 band rapporter från Artillerimätkurser 1925, 1928, 1930 och 1932 samt 1 band utgående och inkomna skrivelser m m tillhörande Artillerimätkursen 1932 har överförts till Artilleristabens statistiska avdelning.

2 band elevarbeten 1943 - 1944 har placerats i Signaltruppskolans arkiv.

Handlingar, som ursprungligen har tillhört eller som gäller Artilleri- och Ingenjörhögskolan, finns även i Krigsarkivets manuskriptsamling och i enskilda arkiv.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-16 00:00:00
Senast ändrad2011-02-22 10:01:50