bild
Arkiv

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0250
Omfång
210 Hyllmeter  (150 enligt bö)
Datering
19491986(Tidsomfång)
1963 (Huvudsaklig tid)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (1962 – 1986)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Under första världskriget aktualiserades frågan om att trygga Sveriges behov av förnödenheter, det ekonomiska försvaret. Det utreddes av en krigsberedskapskommission som lämnade betänkande 1918. En industriberedskapskommission inrättades 1924. 1926 kom nästa betänkande i frågan som utmynnade i inrättandet av Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 1928 (förteckning nummer 0075). Under andra världskriget inrättades flera kristidsorgan för speciella uppgifter på området. För att få en samlad lösning inrättades 1947 Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap (RA:s förteckning nummer 420237). Denna ombildades 1962 till Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (SFS 536:1961), 1969 förkortat till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (SFS 80:1969), ÖEF.

ÖEF organiserades på 4 byråer och en planeringssektion:
Administrativa byrån
Industri- och varubyrån planlade tillverkningen av strategiska förnödenheter, krigsproduktionen. Lagringsberedskap och krigsleveranser av varor samt undanförsel hörde också till byrå.
Bränslebyrån planlade försörjningen av bränsle och smörjmedel och var dessutom tillsynsmyndighet för industrins oljelagringsskyldighet.
Affärsbyrån skötte ärenden rörande inköp, lagring och försäljning av varor som beredskapslagrades. Där fanns även en cisternsektion.
Allmänna planeringssektionen var ett stabsorgan.

Enligt ny instruktion 1966 (SFS 659:1965) försvann Bränslebyrån och Allmänna planeringssektionen omvandlades till Utredningsbyrå.

Enligt ny instruktion 1978 (SFS 291:1978) skulle myndigheten bestå av
Samordningsbyrå
Paneringsavdelning med 4 byråer, nämligen beklädnads-, energi-, kemi- samt metall- och verkstadsbyrå
Lagringsavdelning med affärsbyrå och förrådsbyrå
Administrativ byrå
Som egen arkivbildare fanns även en Anläggningsbyrå som ansvarade för oljelagring
Utöver detta fanns en datasektion och ett Informationssekretariat i en sorts stabfunktion.

Enligt ny instruktion 1983 (SFS 762:1983) togs avdelningarna bort och byråerna hamnade direkt under ledningen.

Enligt ny instruktion 1986 (SFS 423:1986) omvandlades hela myndigheten till Överstyrelsen för civil beredskap och en ny arkivbildning startade (förteckning nummer 1257).

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-20 00:00:00
Senast ändrad2016-05-17 16:08:08