bild
Arkiv

Malmö centralfängelses arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10271
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TF3FTifME4UHhQqWa0wij3
Omfång
47 Hyllmeter 
Datering
17411970(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1972/37, 1985
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Centralfängelset i Malmö (1600-tal – 1914)
Alternativa namn: Malmö centralfängelse
Kategori: Statlig myndighet. Kriminalvårdsanstalter

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10271

Förteckning 37/1972

Förteckning 9/1985Förteckning

över

Malmö Centralfängelses arkiv

Förteckningen upprättad i juni 1972
av Margareta Andersson, reviderad
och kompletterad av N G Valdén 1985.
Inledning (äldre form)M A L M Ö C E N T R A L F Ä N G E L S E


Malmöhus slott blev efter 1658 förvaringsplats
för fångar. Fängelset inrymdes i den gamla slottsbyggnaden, det s.k. citadellet. Första gången fästningsfångar omnämns är i samband med befästningsarbetet av Malmö stad i slutet av 1600-talet.
Under 1700-talet förvarades här både "missdådare" och försvarslösa.

Reformsträvanden i början av 1800-talet ledde till en strikt uppdelning av fängelser och fångar.
För Malmö fästningsfängelse (straffängelse) innebar det att straffångar och försvarslösa ej längre skulle förvaras tillsammans. För den senare kategorin från de sydöstra, södra och västra länen
uppfördes 1827 ett arbetsfängelse i nära anslutning till det befintliga straffängelset. Båda administrerades dock som en enhet. Enligt beslut den 8 augusti 1842 flyttades kvarvarande livstidsfångar över från Malmö till Karlskrona, Karlstens, Landskrona och Ny Älvsborgs fästningar.

Det progressiva cellsystemet kom även att beröra straff- och arbetsfängelserna. 1876 öppnades det nya centralfängelset på slottsområdet. Branden 1870, varvid de gamla västra och södra borggårdslängorna
brann ned hade påskyndat uppförandet av fängelset,
som var avsett för manspersoner, dömda till straffarbete på viss tid utöver två år samt försvarslösa.

Den förste oktober 1914 flyttade centralfängelset in i ny byggnad vid Gevaldigergatan, där i fortsättningen även rannsakningsfångar förvarade eftersom länsfängelset upphörde samma dag.

Arkivmaterialet omspänner perioden från 1778 till 1913-1914.LITTERATUR:

Herved Persson: "När Malmöhus var centralfängelse"
(i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1950) s. 41-56.

Sven Rosborn: "Fängelsetiden 1828-1914"
(i Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum, årsbok 1977).

Sigfrid Wieselgren: "Sveriges fängelser och fångvård ..."(1895) s. 176 f., 303 f., 368, 418 f., 424.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Kontroll

Senast ändrad2023-01-26 11:35:20