bild
Arkiv

Häradsskrivarens i Helsingborgs fögderi arkiv 1946-1966


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/11873
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/McxatIjDWKIoXJKtgy6g36
Omfång
23,7 Hyllmeter 
Datering
19461966(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Cecilia Lagesson
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Häradsskrivaren i Helsingborgs fögderi (1946-1966) (1946 – 1966)
Alternativa namn: Häradsskrivarens i Hälsingborgs fögderi
Kategori: Statlig myndighet. Häradsskrivare -1966

Innehåll

Allmän anmärkningRörande utgallrade serier se äldre arkivförteckningar i C 3 a:1.
Inledning (äldre form)Historik för
Häradsskrivaren i Helsingborgs fögderi

1946 -1966

ARKIVBESKRIVNING


1
Häradsskrivarens arbetsuppgifter

Häradsskrivaren i Helsingborgs fögderi var en lokal förvaltningsmyndighet
med följande uppgifter:
* att föra jordebok
* att upprätta taxerings- och andra uppbördslängder
* att utfärda röstlängder för riksdagsmans- och prästval
* att förrätta mantalsskrivning
* att ombesörja debitering av kronoutskylder
* att biträda och övervaka taxeringsarbetet
* att föra pensionsavgiftsförteckningar

2
Organisation

I 1594 års kammarordning kallades häradsskrivaren "fougdeskrifvare" och i 1613 års instruktion för Räknekammaren "häredtzskrifvere". Han var redan då ställd vid sidan av kronofogden i egenskap av uppbördskontrollant. 1689 utfärdades en för honom särskild instruktion, som först år 1855 ersattes av en ny instruktion. Uppgiften att obligatoriskt närvara som kronofogdens kontrollant vid uppbördsstämmorna upphävdes genom en kunglig förordning 1908. 1918 ersattes kronofogden av häradsskrivaren som chef för ett fögderi, en civil och administrativ underavdelning av ett län.
1:a juli 1946 gjordes en avgränsning p g a en omreglering av fögderiindelningen, så att handlingarna för häradsskrivararkiven t o m år 1945 skickades till arkivmyndighet, medan handlingarna fr o m 1946 kvarstod hos häradsskrivarna. Häradsskrivarna upphörde 1966 och ersattes 1967 av Lokala skattemyndigheterna, som fick en annan fögderiindelning.

3
Geografiskt område 1946-1966

Fögderiet
omfattade under verksamhetsperioden, församlingarna Allerum, Bjuv, Brunnby, Farhult, Fleninge, Frillestad, Hässlunda, Höganäs, Jonstorp, Kattarp, Kropp, Mörarp, Viken, Välinge, Välluv och Väsby. Samt Bårslöv mellan fram till 1950.
Bjuvs kommun: Bjuv
Höganäs kommun: Brunnby, Farhult,
Höganäs, Jonstorp: Viken och Väsby
Helsingborgs kommun: Allerum, Bårslöv, Fleninge, Frillestad, Hässlunda,
Kattarp, Kropp, Mörarp, Välinge och Välluv

4
Handlingstyper

(se bifogad innehållsförteckning)

5
Sökingångar

-
Diarier
-
Arkivförteckning
-
Mantalsregister
(kortregister i
plåtskåp)

6
Sekretess

För huvuddelen av uppgifterna i Häradsskrivaren i Helsingborgs fögderis verksamhet gällde sekretess. Under den aktuella perioden gällde 1937 års sekretesslag.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningen upprättad vid myndigheten och sammanställd i juni 2020 av Cecilia Lagesson.
Skapad2013-10-19 10:35:36
Senast ändrad2020-06-04 16:13:06