bild
Arkiv

Kontraktsprosten i Villåttinge kontrakt


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/10578
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Mhr6bDX9rH6cxG02H087k3
Omfång
1,2 Hyllmeter 
Datering
17331999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Kontraktsprosten i Villåttinge kontrakt
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållTidigt sammanfördes församlingar och pastorat till prosterier under ledning av en prost, senare kallad kontraktsprost. I ett kontrakt ingår ett antal pastorat.

Enligt 1723 års riksdagsordning valde kontrakten prästeståndets riksdagsledamöter. När befolkningsstatistiken infördes 1749, fick prosten i uppdrag att sammanställa församlingsprästernas tabeller till prosteritabeller, som finns bevarade i kontraktens arkiv.

Prosten utför biskopens och domkapitlets uppdrag: visitationer, d.v.s. inspektion av tillståndet i församlingen, kyrkoherdeinstallationer, kyrko- och kyrkogårdsinvigningar m.m. Kontraktsprosten kunde ha olika inställning till sin befattning, och de små kontraktsarkiven är därför ganska olika till innehållet. Från 1947 skulle kontraktsprosten se till att kyrkoarkiven överlämnades i gott skick vid tjänstebyte.

I början av 1970-talet fanns det 191 kontrakt i landet. Tidigare utsåg biskopen i regel till prost den kyrkoherde som varit längst i tjänst inom kontraktet, men senare kunde även komministrar utses till kontraktsprostar.

Villpttinge kontrakt bildades 1881 av följande församlingar som tidigare tillhört Strängnäs domprosteris kontrakt respektive Oppunda östra kontrakt:

Dunker, Flen, Forssa, Helgesta, Hyltinge (1995 sammanslagna till Helgesta-Hyltinge), Lilla Malma, Lilla Mellösa (från 1933 Mellösa) och Årdala.

1962 tillkom Bettna, Blacksta och Vadsbro församlingar som tidigare tillhört Oppunda östra kontrakt.

År 2000 slogs kontraktet samman med Oppunda till Oppunda och Villåttinge kontrakt.
Ordning & strukturArkivet innehåller en förteckning över tingspredikningar i Villåttinge härad 1733-1911 (D:1) som alltså påbörjades långt före kontraktets tillkomst 1881.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2021-04-15 17:07:47