bild
Arkiv

Strängnäs gymnasium


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11468
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Vi56bDX9rH6cxG02H087k3
Omfång
3,5 Hyllmeter 
Datering
16261850(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Register, övriga: Konkordans mellan 1975 års och 1905 års arkivförteckningar (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Strängnäs gymnasium (1626 – 1850)
Kategori: Statlig myndighet. Läroverk -c1968

Innehåll

Syfte & innehållSträngnäs gymnasium inrättades 1626. Den pådrivande kraften hade varit biskopen i Strängnäs Laurentius Paulinus Gothus. Denne anhöll 1625 i en skrivelse till änkedrottning Kristina, inom vars livgeding staden Strängnäs var belägen, om inrättandet av ett gymnasium. "Fundationsbrevet" är daterat Stockholm den tredje dagen i juni månad år 1626. Ett kungligt cirkulär av 6 juli 1849 om bildandet av elementarläroverk resulterade i att gymnasiet i Strängnäs tillsammans med högre lärdoms- och apologistskolan från och med läsåret 1850‒1851 bildade Strängnäs högre elementarläroverk (Högre allmänna läroverket i Strängnäs).

Gymnasium kallades en skolform som fanns i Sverige från 1600-talet till 1850. Utbildningen var latindominerad och syftade till tjänst inom staten eller kyrkan. Strängnäs gymnasium bildades 1626. Det slogs 1850 samman med Strängnäs högre lärdoms- och apologistskola till Strängnäs högre elementarläroverk (senare Högre allmänna läroverket i Strängnäs).

Arkivet innehåller bl.a. kollegieprotokoll, elevmatriklar, betygskataloger och fastighetshandlingar.

Till ledning vid sökandet i äldre volymer kan tjäna en äldre förteckning, upprättad av J. A. Drysén (Högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv, volym D IV a:2). Om denna se den bifogade konkordansen.

Handlingar från gymnasiet ingår även i Högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.

Beträffande skollivet i Strängnäs och dess historia hänvisas till kapitlet Lärdomsstaden, gymnasium och djäkneliv i Hans Jägerstad (red.): Strängnäs stads historia.
ArkivhistorikArkivet inkom 1970 (leverans 16/1970) till landsarkivet. Handlingarna tillhörande de tre olika skolformer som under den aktuella tiden funnits i Strängnäs, gymnasium, trivialskola (lärdoms- och apologistskola) och läroverk (högre allmänt läroverk), behandlades i äldre tider som ett enda arkiv, över vilket flera arkivförteckningar under årens lopp upprättades. Vid det 1975 i landsarkivet slutförda ordnings- och förteckningsarbetet ar i enlighet med proveniensprincipen var och en av de tre skolorna betraktats som en arkivbildare. De äldre arkivförteckningarna finns bevarade under serierna D IV i Strängnäs gymnasiums arkiv och D IV a i Högre allmänna läroverkets i Strängnäs arkiv.

Arkivet förtecknades 1975 (förteckning 1975:17).

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Strängnäs högre lärdoms- och apologistskola (SE/ULA/11469)
Se även: Högre allmänna läroverket i Strängnäs (SE/ULA/10471)

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2021-11-09 10:23:57