bild
Serie

Inkomna skrivelser och rapporter

Provinsialläkarens i Torps distrikt arkiv

Inkomna handlingar kunde enligt SFS 1890:58 (§ 38) års bestämmelser gallras med en gallringsfrist på tio år efter beslut av förste provinsialläkaren. Genom Medicinalstyrelsens cirkulär den 25 april 1962 angående gallring i provinsialläkares arkiv (1962:34) ändrades gallringsfristen för inkomna handlingar, såsom inkomna skrivelser och rapporter, till fem år.

Inkomna skriveler återfinns även i serie E 2 (korrespondens).

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11861 – 1926Inkomna skrivelser: spridda år (1861-1926), Inkomna rapporter: kommunalnämnders årsberättelser (1888-1909)