Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

ANTECKNINGAR

Brising, Harald

ANTECKNINGAR, BREV, FOTOGRAFIER, FÖRELÄSNINGAR, SKISSER
Gåva till myndigheten den 2 februari 2012 från Gerda Johansson

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11910 – 19171. Folckers erinringar till amanuens Brisings slutsatser rörande Nationalmuseets gravyrsamlings nyanordning.
2. Berättelse över en studieresa, företagen med understöd från Lammska och Letterstedtska stipendiefonderna, d. 1 oktober 1910 (märkt A441).
3. Om ordnandet av grafiska samlingar. Berättelse över en studieresa på uppdrag av överintendenten och chefen för Nationalmuseum (62 sidor), ink. 15.7.1915, märkt (A438).
4. Inköp från Antiqua våren 1997
Anteckningar rörande konststudier i Italien. Skrivelse rörande bildandet av en större fond, med det föreslagna namnet "Sergelfonden", odat.
Diverse anteckningar rörande olika konstnärer m.m. Anteckningar i kuvert med påskriften "Praxiteles, Afrodite m.m. 1913"
5. Brev till Arvid Hernmarck den 5 sept 1917. Brev från Victor P. Christensen till Brising, den 4.9.1916. Brev från Vilhelm Wanseher den 26.9.1914. Brev från G. Sergel, den 12.9.1914.
 
21917 – 19171. Sergeluppsats - Sergels teckningar till Homeros och Virgilius (10 sidor). Innehåller brev från Fritiof Hazelius den 21.6.1917.
2. Sergels skissböcker, - bilaga till Nationalmusei årsberättelse, daterat den 12.3.1917 (36 sidor).
3. Anteckningar angående "Uffizierna och deras svenska konstnärsporträtt" (43 sidor).
4. Anteckningar angående "Attiska jungfrur (28 sidor).
5. Anteckningar angående "Afrodites födelse" (46 sidor).
6. Anteckningar angående "Gustaf III:s Haga", (16 sidor).
7. Anteckningar angående "Gaugin" (33 sidor)
8. Anteckningar angående "En svensk konsttidskrift" (8 sidor)
9. Anteckningar angående "Ett antikt hufvud" (10 sidor).
10. Företal till bok angående den grekiska konsten (10 sidor).
11. Anteckningar rörande "Fynden på Kreta" (34 sidor)
12. Anteckningar rörande "Johan Tobias Sergel" (8 sidor).
13. Anteckningar rörande "En afgjutningssamling" - i Nationalmuseum (10 sidor).
 
31764 – 18141. Innehållsförteckning till Svenska Mercurius, årgång 1764, januari-juni (58 sidor).
2. Register till Allmänna Tidningar, årgång 1790:1, januari-mars (53 sidor).
3. Anteckningar angående grekisk konst, endast sidorna 58-63.
4. Kuvert innehållande anteckningar med påskriften "Noter till grek. arkeologi".
5. Anteckningar angående "Polykleitos" (57 sidor).
6. Anteckningar angående "Rekonstruktioner af Sergelska skulpturer" (14 sidor).
7. Anteckningar angående "Sveriges konstnärliga förbindelser med Italien" (37 sidor)
8. Anteckningar angående "Feidias Athena" (39 sidor).
10. Avskrifter av brev från Sergel (21 sidor).
11. Utdrag af Sergels bouppteckning den 12 maj 1814 (14 sidor).
12. Utdrag af Stockholms Stads Auctions Kammares Protocoll, hållit den 24de Maij 1814 (6 sidor).
13. Handskrivet manuskript - "Sergels konst I, af Harald Brising" (286 sidor).
14. Anteckningar angående "Olympiska spelen i det gamla Grekland" (14 sidor).
15. Diverse lösa anteckningsblad.
 
41907 – 19181. Knytmapp innehållande:
a. Anteckningar rörande "Konung Davids Historia. En serie väfvda tapeter i Musée de Cluny" (20 sidor).
b. Handskrivet manuskript till anhandlingen om Quinten Matsys (214 sidor).
c. Anteckningar angående "Den helige Hieronymus" (14 sidor).
d. Diverse lösa anteckningsblad.
2. Knytmapp innehållande:
a. Anteckningar rörande "Elsassisk Renässans" (67 sidor).
b. Anteckningar rörande "De s. k. Växlarbilderna" (15 sidor).
c. Anteckningar rörande "Quinten Matsys" (oordnat).
3. Anteckningar angående "Antik konst i Nationalmuseum, aflämnad d. 28/2 1911" (20 sidor).
4."Studier till Nationalmusei antiksamlings historia, bihang till Meddelanden från Nationalmuseum, nr 38" (25 sidor).
5. "Kritisk förteckning öfver 14 antika skulpturer i Nationalmuseum, upprättad av Harald Brising, ink den 10.10.1910" (32 sidor, sidorna 17-28 saknas).
1 brev från Louise Brising till C.G. Folcker finns i allmänna brevsamlingen.
 
51. uå 6 svarta vaxduksböcker med anteckningar från "Hahrs Kollegium i Konsthistoria" märkta I - VI
2. uå 2 svarta, nötta vaxduksböcker med anteckningar, märkta: ""Schücks Kollegium / i / Allmän Litteraturhistoria / II och V."
3. uå 1 svart vaxduksbok med anteckningar märkt: "Konsthistoria."
4. uå 1 svart vaxduksbok med anteckningar och lösa blad märkt: "Quinten Matsys."
5. uå 1 svart vaxduksbok med anteckningar och inledning: "Antika bildn. / Kristendomen (Orientalisk kultur) / Barbarernas världsåskådning"
6. uå 1 svart vaxduksbok med anteckningar och inledning: "Burckhardt: ..."
7. uå 1 svart vaxduksbok, nött, med anteckningar och inledning: "Af öfre Italiens skulptörer / Lombardiet"
8. uå 1 svart vaxduksbok, nött, med anteckningar och inledning: "Härigenom skiljer sig det sydengelska uttalet från det nordengelska, .."
9. uå 1 svart vaxduksbok, nött, med anteckningar och inledning: "Vid h + vokal börjar trycket (stress) .."
 
61900 – 19181. 1913-1918 kartongkuvert med lösa blad med anteckningar, märkt med etikett: "Föreläsningar 1913 / Praxiteles, Afrodite m.m. / 1918 1917" samt påskrift "Studieanteckningar"
2. 1900 "Harald Brising / "The Maid's Tragedy", (25 sidor).
3. 1900 "The Maid's Tragedy / ett mäkta lärdt och snillrickt föredrag, men oläsligt / af Harald Brising / phil. stud., stockh. / Upsala hösten 1900." (25 sidor)
4. Stotr kuvert med påskrift " Uppsatser" innehållande lösa blad:
a. uå "Elsassisk renässans. / Några anteckningar om måleriet vid öfre Rhen af Harald Brising." (7 sidor)
b. 1913 "Studieförteckning. / 1. Kurser och Öfningar....... Rom 16 juli 1913." (2 sidor)
c. Särtryck: "Uffizierna och deras svenska konstnärsporträtt" av H. Brising.
"Aten" av Harald Brising
"Några ord om framställningar af Kristi födelse i den germanska konsten." av Harald Brising, Bonniers månadshäften 1907
5. uå 3 skisser av omslagsbiler till "Arktos , Svensk tidskrift för konst", blyerts, tusch och akvarell på papper,
No 2, No 3, No 4.
6. 1908 Brev till Harald Brising daterat Roma 21 maj 1908, med oläslig (?) underskrift.
1910 Brev till Harald Brising daterat Surahammar 23.10.1910, signterad "D... Stålhane"
1917 Brev till Harald Brising daterat Surahammar 09 (?).6.1917 signerat "D.. Stålhane"
1918 Brev till Harald Brising daterat Helsingfors 29.5.1918 med oläslig (?) underskrift.
7. 3 fotostatkopior av fotografier daterade 1912, 1916, 1918 föreställande Louise Welhaven (1888-1937) gift 1. Harald Brising 2. John Landquist (1881-1974)
 
71911 – 1911Relief föreställande Harald Brising av Louise Brising (1888-1937), född Welhaven,
bemålat gips, 36,5x29 cm, signerad och daterad "1911. L.W.B." Ett hörn avslaget.
 
81901 – 1915Diverse brev och personhandlingar.
Donation från Gerda Johansson 2018
 

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter