Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Harpsund

Topografica

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Harpsund (arkivet omfattar1 volym).
* Förteckning över konstverk på Harpsund samt PM rörande statens
konstsamlingar på Harpsund.
* Historik rörande Harpsund.
* Handlingar rörande värdering av konstföremål och antikviteter
tillhörande direktör Carl August Wicanders sterbhus å Harpsund,
28 februari 1953.
* Odaterad iventarieförteckning över vapen och porslin på Harpsund.
* Brev till Byggnadsstyrelsen angående överinseendet och vården av
konstsamlingarna på Harpsund. Instruktion för husföreståndarinnan vid
Harpsunds egendom, fastställd av Kungl. byggnadsstyrelsen den 3
november 1953.
* PM angående Harpsund.
* Inventarieförteckning över ostindiskt porslin med svenska familjevapen
som finns på Harpsund, upprättad år 1953.
* Inventarieförteckning över möbler, konstföremål, antikviteter m.m. på
Harpsunds egendom, daterat den 20 september 1954. Utredning angående
”redovisningen och förvaltningen av den till staten testamenterade
egendomen Harpsund, därest staten mottager egendomen, år 1953”.
Avskrift av värdering av konstföremål och antikviteter tillhörande direktör
Carl August Wicanders sterbhus på Harpsund. Värderingsprotokoll över del
av direktör C.A. Wicanders sterbhus tillhörigt lösöre vid Harpsunds Gård,
Mellösa. Testamente (transumt). Avskrift av brev till Kungl.
byggnadsstyrelsen angående vården och tillsynen av konstsamlingarna på
Harpsunds egendom.
 

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter