Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Axel Gauffin]

Gauffins brevsamling

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_794-1/AG 1/18
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PPxjLBi6p42T0kqKQOn0N3
ExtraID18
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningHaartman, A -– Jörgensen, A.
H
Haartman, A. 2 brev (3 blad) 1927, 1941
Haass-Berkow, G, Stuttgart 1 brev 1954
Haffin (?), L., Finland 1 kort 1909
Hagberg-Åberg, brudpar 1 koncept 1942
Hahr, August 2 brev 1908
Hald, E. 1 brev (2 blad) 1947
Hallström, C.O. 1 brev 1947
Hallström, Ellen 1 kort 1959
Hallström, Per 9 brev (11 blad), 5 kort 1908–1945
Hammargren, H. 1 kort 1959
Hammarskjöld, Bo 1 brev, 1 kort 1937
Hamrell, E. 2 brev, 1 kort 1950
Hannover, Emil, Köpenhamn 21 brev (38 blad) 1915–1922
21 koncept/avskrifter brev fr. Gauffin
till Hannover
2 brev brev fr. E. Brünniche ang. A.G:s och E.H:s korrespondens
1 brev fr. Ja- - om Hannover
2 brev 1950 av Brünniche
Hansen, Wilhelm, Ordrup 18 brev (32 blad) 1918–1954
3 kort, 1 brev, –
3 tidningsurklipp 1922, 1923, 1953 om W. Hansen
Hansson, Beda Stambokskoncept 1943
Hansson, Berta 1 kort 1943
Hansson, Sigurd 1 brev 1908
von Hausen, Verner & Ninni 5 brev (7 blad) 1941–1947
1 kort u.å.
Harms, E. Arensburg 1 brev 1933
Hèbert, L., Paris 1 kort u.å.
Hèbert, R., Paris 3 brev, 1 kort 1947, 1950, u.å.
Hedeman-Gade, H. 2 kort u.å.
Hedén, B. 1 brev 1950
Hedman, G. 2 brev 1947, 1948
Hedvall, A. 2 brev 1952
Heidenstam, G. 1 brev 1930
Hellberg, I. 1 brev 1939
Hellman, Caroline 1 brev 1906 ang. Marcus Larson
Hellström, Carl 1 brev 1908
Hemmar, A. 1 brev 1948
Hemmingsson, Hilda 1 brev, 1 koncept 1942, 1959
Henning, W. 4 brev 1926, 1927, 1929, 1947
Henriques, Marie 1 brev u.å.
Henschen, F. – -¬ se Werenskiold, E.
Hermelin, O. 1 brev 1906
Hernmarck, C. 2 kort 1951, 1959
Hertz, P., Köpenhamn 3 brev, 1 kort 1923–1924
Hildebrand, B. 1 kort 1959?
Hilleström, G. 1 brev, 2 kort 1953, 1957, 1959
Hintze, B., Helsingfors 3 brev 1940, 1944, 1945
Hiort, H. 1 brev 1931
Hirn, Y., Helsingfors 2 brev 1926, 1942
Hirsch, A. – 1942
Hirst, A., England 1 brev 1939
Hjalmarson, J. 1 brev 1959
Hjelmqvist, Karin 1 brev 1959
Hjertberg, Charlotta, U.S.A. 1 brev, 2 kort 1946
Hjorth, Bror 1 brev 1932
Hjortzberg, O. 1 brev, 2 kort 1949, u.å.
Hjortsjö, C–H 2 brev 1959
Holm, H. 1 brev 1944
Holme, C., London 2 brev 1911, 1926
Holmér, F. 2 brev, 1 koncept u.å., 1951, 1955
Holterman, Vivi 2 kort 1958, 1962
Hoppe, R. 27 brev (41 blad) 1916–1962
5 kort (med fruar)
Howing,H. 1 kort 1957
Huard, L.N., Paris 1 brev 1937
Huyghe, P., Paris 1 brev 1949
Hullgren, Julie 1 kort (2 blad) 1959
Hulperin, J. – – se Fénéon, F.
Hult, Inga & Märta 1 brev, 1 kort 1958, 1959
Hult, Getty 1 kort u.å.
Hult, Hans 1 kort u.å.
Hultén-Cavallius, R. 1 kort 1955
Hyrsky, N. 1 brev 1952
Håkansson, G. 1 kort u.å.
Hård af Segerstad, U. 1 brev, 2 kort 1944, 1956
Hägglöf, Kjell 2 brev (3 blad) 1942
1 koncept 1954
Härne (?), T. 1 brev 1942
Illustrierter Zeitung, Leipzig 1 brev (2 blad) 1941
Innes, M., London 1 brev 1954
Iverot, A. & Inger 1 kort u.å.
J
Jacobowsky, B. 1 brev 1944
Jacobsen, B. Tyskland 1 brev u.å.
Jallut, Marguerite, Paris 1 brev 1934
Jamot, P., Paris 1 brev 1928
Jensen-Peterson, Lillie 1 kort 1958
Jern, K. 2 brev, 1 kort 1936, 1939, u.å.
Jernberg, Mimmi 1 brev (till G. Serner) 1939
Jernberg, O., Tyskland 1 brev 1914
Jernbergh, L. 2 brev 1935, 1951
Johannesson, O. 1 kort 1930
Johansson, Johan 1 kort 1939
Johansson, Viktor 1 brev 1944
Johnson, Arne 2 brev 1943
Johnson, Ivar & Vivi 1 kort u.å.
Johnson, John 4 brev 1930–1944
Johnson, Lasse 2 brev (3 blad), 1 kort 1947–1948, 1968 med skiss till utställningshall i Konstnärshuset
Josephson, Ragnar & Gabrielle 9 brev, 5 kort, 1930–1941
3 koncept, 1 telegram-
gramkoncept, 1 tid-
ningsurklipp (SDS
6/10 1930)
Josephson, W. 2 brev 1954, 1955
Julien, C.A., Paris 1 brev 1932
Jungmarker, G. 1 brev u.å.
Jungstedt, K. 5 brev (8 blad), 1 bil., 1942 (?) med förteckning
1 koncept på bokill. av Jungstedt
Jönsson, Anders 1 kort 1913
Jönsson, Linnéa 1 brev 1907
Jörgensen, A., Köpenhamn 1 brev – saknas vid inventering 1984

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter