Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Museiutredingen 1944 mm

Nationalmuseum - Handlingar Rörande Utredningar

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-Direktiv, remissyttranden 
2-Direktiv, remisser, tidningsartiklar samt fotografier 
3-Handlingar rörande museets organisation m.m. 
4-Handlingar rörande Moderna Museet 
5-Konsthantverk 
6-Konstbildning, depositioner 
71936 – 1949Museiutredningens arkiv 1944-1949, 5 mappar med diverse rapporter, PM etc.
Museiutredigen, planschförteckning
Underlag till beslut möte 28 maj 1946.
Kulturminnesvårdssakkunniga 1936 utredinig.
Gruppbild
"Handlingar rörande Ecklesiastikärenden 1944"
"Museibyggnaden" Planscher, fotografier.
Hernmarcks utlåtande om disposition av lokalerna i samband med ombyggnad.
"Gården"
"Minnesord över stiftarna" Museimannaföreningens 50-årsjubiléum.
Historik, lokalfrågor
 
8-Hstorik, lokalfrågor, disposition av ytrymmet, handlingar rörande biblioteket 1945 
9-Konstmuseer och föreningar 
10-Konstföreningar 
11-Diverse 
121942 – 1949NM utredingen 1944-1948
Sekreterarens privata protokoll
Tidingsklipp 1945-1947
Utgående brev
Avskrift av dokument rörande fasadskulpturer 1857
Diverse PM 1942-1949
 

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter