bild
Serie

AXEL GAUFFINS SAMLADE HANDLINGAR OM AGUÉLI

Aguéli, Ivan

 Volymer (2 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Bibliographica om Aguéli. Handlingar rörande Aguéli-boken
* Bibliografiska anteckningar av skilda slag ordnade kronologiskt, spridda är 1893-1940
* Korrespondens till Axel Gauffin från skilda rörande Aguéli kronologiskt ordnad.
1920-01-29 Alyhr, Carl
1920-02-24 Sahlström, Anna
1920-03-04 Billman, H. Ett brev till Ragnar Hoppe som bilaga
1920-05-08 Billman, H.
1920-10-10 Molard, Ida
1921-01-02 Sjögren A. 2 bilagor, anteckningar
1935-07-35 Wiggh, H.J.
1937-07-31 Lamm, Carl Johan
1937-07-07 Insabato, E. Kopia
1939-04-13 Person, Axel
1939-04-24 von Hausen, W.
1939-04-26 Zettersten, K.V.
1939-04-28 Jungstedt, Kurt
1939-04-29 Jörlander, H.
1939-05-01 Insabato, E. Telegram
1939-05 Erdmann, Axel
1939-05-02 Söderblom, Anna
1939-05-03 Erikson (?) Rektor i Falun. Se även 1:1.
1939-05-03 Hahr, August
1939-05-04 Hirate, M.
1939-05-05 Lobstein, René
1939-05-05 Person, Axel
1939-05-06 Hahr, August
1939-05-07 Gjerstad, E.
1939-05-08 Danielsson, Axel
1939-05-09 von Hausen, W.
1939-05-10 Pauli, H.
1939-05-11 Nyberg, E. Med bilaga
1939-05-11 Friberg, Carl
1939-05-12 Bianchini, A. Kort
1939-05-13 Norlind (?), E.
1939-05-15 Holm, Ture
1939-05-15 Jernberg, Mimmi
1939-05-16 Person, Axel
1939-05-16 Lindström, F.
1939-05-20 Wistedt, M. Född Agelii
1939-05-12 Agelii, H.
1939-05-23 von Hausen, W.
1939-05-14 Jernberg, M.
1939-05-25 Agelii, H. Med bilogor: 2 brev
1939-05-30 Berg, H.
1939-06-02 Jernberg, M.
1939-06-05 Lobstein, René
1939-06-06 Berg, H.
1939-06-12 van Pennep, A.
1939-06-13 (?) oläsligt
1939-06-14 Bouetez (?), T.
1939-06-19 Faustman, M.
1939-06-20 Faure, S.
1939-06-21 Tasset, J.
1939-06-24 Féné ..(?), F.
1939-06-26 Serner, Gertrud
1939-06-26 (?) oläsligt
1939-06-27 (?) oläsligt
1939-06-27 Friberg, Carl
1939-07-06 Silfwerhjelm, A.
1939-07-07 Insabato, E.
1939-07-07 Tasset, J.
1939-07-08 Féné ..(?), F.
1939-07-10 (?) oläsligt
1939-07-11 Hahr, August
1939-07-11 Nyberg, E. Med koncept
1939-07-11 Bouvet, L.
1939-07-12 Cohen, A.
1939-07-17 Friberg, Carl
1939-07-17 Hoppe, R.
1939-07-18 Insabato, E.
1939-07-22 Erdmann, A.
1939-07-22 Réné ..(?), F.
1939-07-28 Réné ..(?), F.
1939-07-28 Segerstedt, T.
1939-07-29 Cohen, A.
1939-07-29 Rodrigues-Henriques, J.
1939-07-30 Wilhelmson, B.
1939-07-31 Bernard, Lita
1939-08-04 Barrucaud, L.
1939-08-06 Bousat, L.
1939-08-08 Féné..(?), F.
1939-08-10 von Hausen, W.
1939-08-12 Smith, W.
1939-08-13 Féné..(?), F.
1939-08-14 Hallmström Kortbrev
1939-08-22 Féné..(?), F.
1939-08-23 Nordin, E.
1939-08-28 Cohen, A. 2 brev, det ena med pressklipp
1939-08-29 Erdmann, Axel Med 4 bilagor
1939-09-19 Rémond, G.
1939-09-26 Cohen, A.
1939-09-29 Bianchini, A. Med 5 sidor bilagar
1939-10-19 Rémond, G.
1939-11-05 Rémond, G.
1939-12-20 Cohen, A.
1939-12-31 Stenhammar, H.
1940-02-23 Agelii, H.
1940-05-07 Herdin, A.
1940-05-18 Herdin, A.
1940-05-23 Billman, H.
1940-05-26 Granmann, Carl
1940-06-21 Wiggh, H.J.
1940-07-08 Wiggh, H.J. Med fotografi och visitkort
1940-07-22 Lindström, F.
1940-07-23 Agelii, O. Med bilaga
1940-07-29 Baeckström, T.A.
1940-08-17 Gauffin, B.-M. Endast karta
1940-08-26 Sjöqvist, Erik
1940-08-28 Ahlberg, P.
1940-08-29 Brodén, Nils Med 5 sidor bilagar
1940-09-13 Nyberg, H.A.
1940-10-17 Nyberg, H.A.
1940-10-18 Nyberg, H.A.
1940-11-02 Kreuger, Sven
1940-11-06 B ..(?), E. Svenska konsulatet avsändare
1940-11-11 Salwén, R. Med avskrift
1940-11-12 Nyberg, H.S.
1940-11-15 Wiggh, H.J.
1940-11-22 Thordeman, B.
1940-11-28 Holm, Ture Med bilaga
1940-11-29 Öhman, Fia
1940-11 Herdin, S. Vykort
1940-12-17 Hallström, E.
1940-12-18 Salwén, R.
1941-01-07 Holm Ture
1941-01-27 Dahlberg, Axel
1941-02-04 Nyberg, E. Koncept ?
1942-01-06 Berg, J.P. Med avskrift
1941-01-14 Widing, G. Med 5 sidor bilagor
1942-02-04 Widing, G.
1943-08-16 "Märta" Syskonbarn. Litet kort
1947-05-12 Wbk (?), Edv.
1948-03-22 Maus, A. (?)
1948-05-24 "Algot"
1951-06-23 Almqvist, Kurt
Odaterad korrespondens:
Lindström, F. 1 brev, 1 brevkort
von Stockenström, A. 4 brev
Tasset, J. Brevkort
Okänd, med bilaga
* 1 kort från Aguéli till Gauffin 1916
* Lösa kuvert utan synbar proveniens, 9 stycken
* Handlingar rörande Aguélis död. Se även serie 4:5.
Korrespondens till Gauffin:
Uå. 14-02 Agelii, Anna
1920-10-01 Agelii, Anna
1920-10-28 Agelii, Anna
1940-10-14 Svenska konsulatet i Barcelona. Med avskrift
1940-11-08 Utrikesdepartementet. Med bilaga
 
2Recensioner av Aguéli-boken, korrespondens och övriga handlingar samlade av Axel Gauffin
* Brev från Axel Gauffin:
1939-05-05 Nyberg, E
1939-05-09 Nyberg, E.
1939-07-19 Nyberg, E.
1939-08-07 Nyberg, E.
1939-12-12 Hedin, J.G.
1940-06-22 Wiggh, H.J.
* Brev funna i Axel Gauffins Aguélisamling, övriga:
1891-01-31 Bergh, R. till Fürstenberg
1913-11-09 Hout, A till Bergh, R.
1920-01-28 Schultzberg, A. till Hoppe, Ragnar
1920-03-02 Lindström, F. till Billman, H.
1939-05-22 Wiggh, H.J. till Prins Eugen
1939-05-04 Nyberg, R. till "Knut"
1951-07-12 "Ingrid" till Montgomery, B.M.
* Handlingar rörande Insabato, Enrico: 12 spridda anteckningar, uå., kopior av artiklar 1903 samt uå.,
kopia av brev från Axel Gauffin till Insabato 1939-04-14, telegram till Axel Gauffin från Tidningarnas telegrambyrå 1948-02-08
* Tackbrev till Axel Gauffin för Aguéli-boken. Kronologisk ordning:
1940-04-20 Gauffin, C.G.
1940-04-21 Widing, G.
1940-04-22 Nyberg, E.
1940-04-23 Wilhelmson, B.
1940-04-27 Hallström, Per
1940-04-30 Nyberg, H (?)
1940-05-03 Kollontay, A.
1940-05-08 Bianchini, A.
1940-05-10 Nelson, Axel
1940-05-11 Jernberg, M.
1940-05-13 Hahr, A.
1940-05-17 Åkerberg, Knut
1940-05-21 Marcus, G.
1940-05-23 Pers, A.
1940-05 Pers, A.
1940-06-06 Billman, H.
1940-06-06 Edelstam, A.
1940-06-10 Kärrström (?), G. Vykort
1940-07-07 Person, Axel
1940-07-22 Schjerfbeck, H.
1940-08-08 Erdmann, Axel
1940-09-14 Nyberg, H.S.
1940-09-25 Whyte, F.
1940 09-28 Wyte, F.
1940-10-09 Klein, W.
1940-10-10 Whyte, F.
1940-10-14 "Ester"
1940-10-15 Whyte, F.
1940-12-10 "Vilhelm A." Avsändare Svenska legationen i Moskva
1941-03-08 Holm, Ture Enbart 2 fotografier
1941-03-28 Erdmann, Axel
1941-03-28 Nyberg, H.S.
1941-04-08 Jernberg, M.
1941-04-12 Wiggh, H.J.
1941-04-12 Widing, G.
1941-04-19 Öhman, Fia
1941-04-20 Wiggh, H.J.
1941-04-21 Person, Axel
1941-05-01 Friberg, Carl
1941-05-05 A..(?), Vilhelm
1941-05-05 Åkerberg, K.
1941-05-15 Nyberg, E.
1941-06-04 Sjöqvist, Erik
1941-06-12 Holm, Ture
1941-06-17 Sirén (?), R.
1941-07-01 Agge Fältpost
1941-07-03 Jåhnen (?), R.
1941-07-07 "Selma C."
1941-08-27 Holm, Ture
1941-08-28 Wallenqvist, E.
1942-09-08 "Gunilla"
1943-09-02 Richter, E.
1944-08-04 Björkman, Carl
Korresponden uå.:
Georg (bror) vykort
Wilhelmson, B.
Wiggh, H.J.
Lindwall (?)
* Lösa kuvert, 11 stycken
* Utkast till bokens illustrationer
* Recensioner rörande boken
* Räkenskaper rörande boken
* Tryckta skrifter som Axel Gauffin arkiverat: "Konstrevy" 1941, "Ord och Bild" 1947
* Avskrifter av Axel Gauffins hand av Aguéli-material. Med anteckningsbok.
 

Nyheter

den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter