Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bo Wennbergs efterlämnade handlingar

Wennberg, Bo

Arkivet omfattar 12 volymer.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å.Manusoriginal - "Fransk skulptur på 1800-talet", diverse anteckningar, Salons Personkontakter och institutioner, litteraturuppgifter. 
2u.å.Anteckningar, konstnärsbiografier. 
3u.å.Föredrag, anteckningar. 
4u.å.Svensk-fransk skulptur på 1800-talet, fransk skulptur på 1800-talet. 
5u.å.Anteckningar och manus om 1800-talets skulptur. 
6u.å.Material till "Aspects of French and Scandinavian Sculpture in the 19th century", bibliografi, anteckningar om Rodin, norska skulptörer B-V. 
7u.å.Anteckningar rörande svensk-fransk 1800-tals skulptur. 
8u.å.Biografier över danska skulptörer, biografier över svenska skulptörer, xeroxkopior av fotografier (originalen förda till Bildarkivet). 
9u.å.Manuskript till "French and Scandinavian Sculpture". 
10u.å.Diverse anteckningar, artiklar, korrespondens. 
11u.å.Anteckningar om Per Kraft d.ä. 
12u.å.Manus till Nationalmuseums historia, "Otte Sköld - förvärv till Moderna Museet 1950-58 - interna minnen av Bo Wennberg nedskrivna i januari 1993, berättelse om Moderna Museets tillkomst med erinringar av Bo Wennberg (tillgängligt år 2000)". Berättelse om Moderna Museets tillkomst återlämnades i november 2000 till Bo Wennberg. Överlämnades under hösten år 2000:
När madonnan öppnar ögonen (22/8-00).
Notiser om och minnen av Erik Wettergren (februari 2000).
En berättelse om Moderna Museets tillkomst.
Nationalmusei utställningar.
Broder Martin Rörbye.
När Nationalmuseum friade till fackföreningarna.
Konsthandeln som jag upplevde den.
Isaac Grünewald som glad sybarit.
I Sovjetryssland på 1960-talet.
Möte med Milles.
Mötet med Harry Martinsson.
Poliakoff, en notis.
Morgonanekdot för Gustav VI Adolf.
Lärlingsutbildning - en skolform.
Konsthandeln.
Nell Walden och Moderna Museet.
"Testamente".
TSPS.
Anteckning om återtaget material.
Konsthandeln i Paris och London.
Det onaturliga Västerlandet.
Litet grovsopa från de tidiga utställningsåren på museet på 40-talet.
I USA 1958-59 och 1965.
USA:s politiska triumf.
Nationalism - Svenskhet - Nationaldagen 2000.
Dikt och sagor i Nya Testamentet.
Överlämnades under våren år 2001:
Kulturkamp.
Inköp, utbyten, depositioner och några klargöranden.
Tre anekdokter + en statsminister Erlanders replik.
 

Nyheter

den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


Tidigare nyheter