Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[Avsändare A-Ö]

Allmänna Brevsamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/BREVSAML_21-1/AB/8
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZSpBsJEamqcOHxwa4u6vz3
ExtraID8
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningS
Sager-Nelson, Olof 23 brevavskrifter i handskrift (13 blad)
och 12 i maskinskrift (18 blad) av brev
till Gertrud, Faster, syster och bröder.
Biografi av Gertrud Nelson (2 blad) samt avskrift av brev från A. Hannotian
Sahlin, Gertrud 1 brev (2 blad)
Salmson, Hugo 2 brev (4 blad)
Saloman, Geskel 1 brev
Salomon (?), Ludvig, Köpenham 1 brev (2 blad)
Salomonsen, I., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Sandberg, Hjalmar 1 brev
Sandberg, J.G. 1 brev
Sandels, Elaine 1 biografi över G. Sandels (2 blad)
Sandblom, Philip 25 brev (27 blad)
Sandels, Gösta 2 brev, 2 slutna kuvert med
brevavskrifter till fru Elaine Sandels
(ej tillgängliga)
Sander, N. Fr. 2 brev, 3 brevavskrifter
Sanne, Karin 1 brev (4 blad)
Schaar, Yngve 1 brev (2 blad)
von Schantz, C. Alex. 1 brev (2 blad)
Scheffer, Carl Fredrik 1 brev i avskrift (2 blad) samt kopior
Schloss, Philippe, Paris 2 brev (4 blad)
Schlytern, Mary 1 brev
Schmidt, Harry, Kiel 2 brev, 1 kort
Schnitler, Carl W., Kristiania 1 brev (2 blad)
Scholander, F.W. 11 brev (19 blad), 15 brevavskrifter (40 blad), 1 vers och skiss till Utmelandsmonumentet
Schou, H.J. Se Biografica, Josephson, E.
Schultz, Daniel, Tyskland 1 brev
Schultz, Heinrich, Goslar 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (6 blad), 2 kortbrev, 1 kort, biografi (2 blad)
Schwab, Eigil 1 brev, 1 kortbrev
von Schwerin, Amelie 3 brev (4 blad)
von Schwerin, L. (?) 1 brev (2 blad)
Seeberger, Gustav, München 1 brev (2 blad)
Sergel, J.T. 3 brev (4 blad), fotografi av ett brev (4 )
kopior av 4 brev till J.G. Schadow
Serner, Gertrud 2 brev samt bil. (9 blad)
Silfverstolpe, Oscar 1 brev
Silow, Sven Se Kamke
Silvén, Jakob 1 brev, 1 hembud
Simonson, Birger 1 biografi
Sirén, Osvald 25 brev (34 blad), 1 telegram samt 1 brev
ang. kinesisk konst av okänd (2 blad)
Sjöberg, Axel 7 brev (10 blad)
Sjöberg, Eric 1 brev (2 blad)
Sjöblom, Axel 1 brev
Sjögren, Arthur 1 brev (2 blad)
Sjöström, Victor 1 brev
Skavlan, E. Se Biografica, Josephson, E.
Skjödebrand, Anders Fredrik 1 brev
Skjöldebrand, Per Erik 65 brev (91 blad)
Skovgaard, Joakom, Danmark 2 brev
Skånberg, Carl 53 brev (100 blad), 6 kort, 1 hembud, 1 kvitto
Sluka, Robert 2 brev (32 blad)
Smith, Wilhelm 1 brev, 1 biografi
Smith-Hald, F., Kristiania 1 brev (2 blad)
Smith-Murray Se Brandley
Snoilsky, Carl 1 brev i kopia (2 blad)
Sondén, Mårten 1 dikt
Spear, J., England 1 brev
Staaff, C.T. 1 brev (2 blad), pressade blommor
Stavenow, Åke 1 brev
Stang, Kristiania 1 telegram
von Stapelmohr, H. 1 brev
Sten, John 1 biografi samt gåva med brev som lämnades till museet i juli 1978
Stenberg, Emerik 1 brev
Stenhammar, Wilhelm 1 kort
Stephens, George 1 brev
Stjernkrantz, Karl 1 brev (2 blad)
von Stockenström, Albert 16 brev (42 blad), 7 fotografier
Strandberg, Hedvig 1 hembud
Strandberg, Otto 1 brev (2 blad), 1 kort
von Stokirch, Einar 1 brev (2 blad)
Struck, Herman, Berlin 1 brev. Se även Biografica, Josephson, E.
Strömbom, Sixten 5 brev (35 blad). Se även Billman, H.
Sturnegk, G.A. 2 brev
Styffe, C.G. 2 brev
Stäck, J.M. 2 brev, 1 brevavskrift (5 blad), verser av Stäck och Billing. Se även Hanna Pauli
Sundström, Harriet 1 kort
Swane, Leo, Köpenhamn 2 brev
Svensson, C.F. 1 hembud
Svensson, P. 3 brev
Swärd, Arvid 1 brev (2 blad)
Sylvan, G. Se Påhlman, Sia
Sätherberg, Herman 1 brev
Säve, P.A. 1 brev
Söderberg, Gustaf 1 rekvisition
Söderblom, Nathan 1 brev
Södermark, J.P. 1 brev
Sörensen-Ringi, Harald 1 brev, 1 biografi

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter