bild
Serie

Museiutredingen 1944 mm

Nationalmuseum - Handlingar Rörande Utredningar

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-Direktiv, remissyttranden 
2-Direktiv, remisser, tidningsartiklar samt fotografier 
3-Handlingar rörande museets organisation m.m. 
4-Handlingar rörande Moderna Museet 
5-Konsthantverk 
6-Konstbildning, depositioner 
71936 – 1949Museiutredningens arkiv 1944-1949, 5 mappar med diverse rapporter, PM etc.
Museiutredigen, planschförteckning
Underlag till beslut möte 28 maj 1946.
Kulturminnesvårdssakkunniga 1936 utredinig.
Gruppbild
"Handlingar rörande Ecklesiastikärenden 1944"
"Museibyggnaden" Planscher, fotografier.
Hernmarcks utlåtande om disposition av lokalerna i samband med ombyggnad.
"Gården"
"Minnesord över stiftarna" Museimannaföreningens 50-årsjubiléum.
Historik, lokalfrågor
 
8-Hstorik, lokalfrågor, disposition av ytrymmet, handlingar rörande biblioteket 1945 
9-Konstmuseer och föreningar 
10-Konstföreningar 
11-Diverse 
121942 – 1949NM utredingen 1944-1948
Sekreterarens privata protokoll
Tidingsklipp 1945-1947
Utgående brev
Avskrift av dokument rörande fasadskulpturer 1857
Diverse PM 1942-1949
 

Nyheter

den 3 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


den 19 augusti 2019
Grill
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


Tidigare nyheter