För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

Osvald Sirén

Sirén, Osvald

Arkivet omfattar 10 volymer samt 3 aktomslag. Aktomslag innehåller handlingar rörande arbeten under Oktober- November 1934, Artiklar, P.M., skrivelser, tal m.m.

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Manuskript och föreläsningar om Kina. 
2Föreläsningar om Michelangelo, Giotto och hans elever. 
3Anteckningar om franskt (och svenskt) rokokomåleri, diverse om svenska konstnärer, tentamensprov, undervisning, diverse anteckningar och brev, franskt måleri på 1600- och 1700-talen, anteckningar om konst. 
4Diverse anteckningar om Italien samt italienskt måleri och arkitektur. 
5Anteckningar om Angolo Gaddi, manuskript (engelsk översättning av Osvald Siréns bok "Lorenzo Monaco"), anteckningar om: Hårleman, P. Hilleström d.ä., Lorenz Pasch d.ä. & d.y., porträttmålaren Olof Arenius samt om K.G. Pilo. 
6Anteckningar om östasiatisk konst, manuskript och föreläsningar om Kina. Protokoll fört vid värdering av Sirénska depositionen på Nationalmuseum i januari 1950. Kopior av bilagor till nämndprotokoll rörande Osvald Siréns samling (1952–57) samt kopior av bilagor till nämndprotokoll rörande samlingen av ostasiatisk konst vid Nationalmuseum (1953–57). 
7Anteckningar om konst och religion under renässansen, anteckningar om italiensk konst. 
8Diverse föreläsningar om renässansen i Italien (med fotografier). 
9Föreläsningar om grekisk konst, antikens måleri, romersk och fornhistorisk konst, anteckningar om Grekland. 
10Handlingar rörande Osvald Siréns fotografisamling, fotografier i album ("Italien 1912, I" och "Italien 1912, II"). Samtliga negativ i arkivkartongen, som handlar om Grekland (antika platser), överförda till negativ-samlingen på fotokopieringen i oktober 1991. Numrerade D58563–D58657. Fotokopior finns på bildarkivet. 

Nyheter

den 21 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny data...


den 3 oktober 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


Tidigare nyheter