Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande Jean Eric Rehn och manufakturerna

Engellau-Gullander, Cecilia

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
11. Disposition med skrivna texter, offulständigt manus
2. Föremål i tidsordning. Fotografier ordnade decennievis utan referens
3. Källmatarial, kurslitteratur m.m.
4. 2001-2003 A - Ö Korrespondens
 
21. Forskningsunderlag, ämnesordnade handlingar. Innehåller anteckningar och korrespondens
2. Excerpter märkta B XVII 1 - B XVII 18 - merparten på franska
 
31. Excerpter, troligen rörande Manufakturkontorets arkiv
2. Excerpter från Manufakturkontorets arkiv: verifikationer, protokoll m.m.
3. Brevkopior
 
41. Litteratur, artiklar rörande Jean Eric Rehn, främst internationellt
2. Litteratur, artiklar rörande textilkonservering
 
5Jean Eric Rehn - mönsterritaren och formgivaren - anteckningar och manuskript 
61. Föremål i kronologiskt ordning - textilier. Innehåller fotografier och korrespondens
2. Diverse fotografier
 
71. Diverse utdrag rörande Jean Eric Rehn
2. Arbetsplan, frågeställningar, litteratur, seminarier
3. Diverse artiklar kopior rörande inredningskonst, textilier m.m.
4. Diverse artiklar kopior rörande Jean Eric Rehn
 
8Kopior av artiklar
1. 1700-talet allmänt
2. Underlag för kapitel: "Under studieåren". Framförallt xeroxkopior av artiklar
 
9Artiklar i kronologisk ordning rörande Rehn-forskning - historiografi 
101. Artiklar rörande manufakturerna - industrialismen
2. Artiklar rörande Manufakturkontoret och dess verksamhet
 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter