bild
Serie

Skokloster

Topograficasamlingen.Topografica

Skokloster (arkivet omfattar 5 volymer).
Se även särskild lappkatalog – ordnad efter rum (”Lappar berörande möbler m.m. deponerade i Nordiska museet, kapsel nr. 1-69”). Denna svit med kapslar, som finns inne i arkivet – innehållande lappkatalog – verkar inte vara komplett.

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Volym 2
* PM angående konserveringsfrågor vid Skokloster.
* Styrelseprotokoll från 1967.
* ” ” 1968–1969.
* ” ” 1970–1972.
* ” ” konferens rörande konserveringarna vid Skokloster
slott den 16 augusti 1972.
* Skrivelser till och från departement och myndigheter samt verksamhets-
rapporter för åren 1967–1972.
 
2Utdrag ur Svea hovrätts protokoll den 2 september 1907 rörande
testamentsbevakning efter N.C. Brahe, betänkande angående bevarande av
Skoklosters kulturvärden avgivet av de sakkunniga för utredning rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden 1966 m.m.
* Arvsskifteshandlingar RA E 6103, C.G. Wrangel.
* Inbunden volym märkt ”Bouppteckning 1936”, s. 100–199.
* ” ” ” ” ” s. 200–301.
* Summarisk förteckning över målningar, skulpturer, konstföremål m.m. på
Skokloster, upprättad av Olof Granberg åren 1906–1909.
* Avskrift av bil. IX, Skokloster-inventarium år 1728.
 
3Styrelsehandlingar
* Organisationskommittén år 1971.
* Handlingar rörande personal.
* Korrespondens, fotografi, artiklar m.m., 1960- och 1970-tal.
* Handlingar rörande utlån till Amos Anderssons konstmuseum år 1970.
* Ekonomiska rapporter m.m. mellan åren 1968–1972.
* Planritningar.
 
4Konserveringsutskottets protokoll 1970–1972.
* Handlingar rörande konserveringsärenden, åren 1971–1972.
* Björn Hallströms rapport med anledning av uppkomna skador på
konserverade målningar år 1970, styrelsens PM.
* PM av Hallström rörande undersökning och konservering av
fältherreporträtt från Skokloster slott den 22 juli 1970.
* Boo von Malmborgs PM ang. ”Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei
konserveringsanstalter”, mars 1972.
* Hallströms rapport med korrespondens samt bilaga till rapport den 16
mars 1970 med anledning av uppkomna skador på konserverade
målningar.
* Restaureringsbesked åren 1969–1971 m.m.
* Boo von Malmborgs PM ang. målerikonserveringen på Skokloster den 2
april 1970, korrespondens m.m. rörande konserveringsfrågor åren 1967–
1970.
* Förteckning över målningar intagna till Nationalmusei konservatorsateljé
1967–1970, kvitton om mottaggna porträtt 1970–1971, korrespondens
rörande restaureringar, diverse korespondens, skrivelse från Björn
Hallström den 3 oktober 1969 rörande fortsatt konservering, räkningar,
kostnadsredovisning m.m.
 
5Arkivkartongen märkt ”Överintendentens handlingar”.
* Handlingar från 1972 rörande konserveringsfrågor.
* Tidskriften Arkitektur nr. 4:1972.
* Diverse handlingar rörande Skokloster – styrelseskrivelse till Konung och
dep. år 1967, anteckningar, fotografi, protokoll från konferens angående
konservering vid Skoklosters slott den 16 augusti 1972, korrespondens m.m.
* Skrivelse rörande motsättningarna mellan Skokloster och Konsthög-
skolans materialinstitut, odaterad.
* PM ang. Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei konserveringsanstalter,
1970-tal.
* Bemötande av Björn Hallströms anförande vid Skoklosterstyrelsens
sammanträde den 27 januari 1972.
* PM från Nationalmuseum (Skeppsholmsateljén) den 24. 3 1972 till
styrelsen för Skolkloster slott, utskottet för konserveringsnämnden.
Kommentar till Björn Hallströms undersökningsrapport den 8.3.1972.
* PM m.m. ang. Skoklosters framtida organisation, 1971–1972(?).
* PM ang. förvaltningen av Skokloster från Ecklesiastikdepartementet den 23
februari 1967.
* Avskrift av skrivelse till herr Statsrådet och Chefen för Kungl.
Ecklesiastikdepartementet den 23 februari 1967.
* Remissyttrande från 1965-års musei- och utställningsskkunniga, ang.
Skokloster slott.
* Avgivet betänkande med anledning av remiss den 23 februari 1967 rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden.
* Skrivelse till Konungen från styrelsen ang. anslag för budgetåret 1970/71.
* Handlingar rörande organisation, 1971(?).
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. ang. anslag för budgetåret
1971/72.
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. den 17 januari 1969 ang. anslag
för konserveringar av samlingar.
 

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter