Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Skokloster

Topografica

Skokloster (arkivet omfattar 5 volymer).
Se även särskild lappkatalog – ordnad efter rum (”Lappar berörande möbler m.m. deponerade i Nordiska museet, kapsel nr. 1-69”). Denna svit med kapslar, som finns inne i arkivet – innehållande lappkatalog – verkar inte vara komplett.

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Volym 2
* PM angående konserveringsfrågor vid Skokloster.
* Styrelseprotokoll från 1967.
* ” ” 1968–1969.
* ” ” 1970–1972.
* ” ” konferens rörande konserveringarna vid Skokloster
slott den 16 augusti 1972.
* Skrivelser till och från departement och myndigheter samt verksamhets-
rapporter för åren 1967–1972.
 
2Utdrag ur Svea hovrätts protokoll den 2 september 1907 rörande
testamentsbevakning efter N.C. Brahe, betänkande angående bevarande av
Skoklosters kulturvärden avgivet av de sakkunniga för utredning rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden 1966 m.m.
* Arvsskifteshandlingar RA E 6103, C.G. Wrangel.
* Inbunden volym märkt ”Bouppteckning 1936”, s. 100–199.
* ” ” ” ” ” s. 200–301.
* Summarisk förteckning över målningar, skulpturer, konstföremål m.m. på
Skokloster, upprättad av Olof Granberg åren 1906–1909.
* Avskrift av bil. IX, Skokloster-inventarium år 1728.
 
3Styrelsehandlingar
* Organisationskommittén år 1971.
* Handlingar rörande personal.
* Korrespondens, fotografi, artiklar m.m., 1960- och 1970-tal.
* Handlingar rörande utlån till Amos Anderssons konstmuseum år 1970.
* Ekonomiska rapporter m.m. mellan åren 1968–1972.
* Planritningar.
 
4Konserveringsutskottets protokoll 1970–1972.
* Handlingar rörande konserveringsärenden, åren 1971–1972.
* Björn Hallströms rapport med anledning av uppkomna skador på
konserverade målningar år 1970, styrelsens PM.
* PM av Hallström rörande undersökning och konservering av
fältherreporträtt från Skokloster slott den 22 juli 1970.
* Boo von Malmborgs PM ang. ”Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei
konserveringsanstalter”, mars 1972.
* Hallströms rapport med korrespondens samt bilaga till rapport den 16
mars 1970 med anledning av uppkomna skador på konserverade
målningar.
* Restaureringsbesked åren 1969–1971 m.m.
* Boo von Malmborgs PM ang. målerikonserveringen på Skokloster den 2
april 1970, korrespondens m.m. rörande konserveringsfrågor åren 1967–
1970.
* Förteckning över målningar intagna till Nationalmusei konservatorsateljé
1967–1970, kvitton om mottaggna porträtt 1970–1971, korrespondens
rörande restaureringar, diverse korespondens, skrivelse från Björn
Hallström den 3 oktober 1969 rörande fortsatt konservering, räkningar,
kostnadsredovisning m.m.
 
5Arkivkartongen märkt ”Överintendentens handlingar”.
* Handlingar från 1972 rörande konserveringsfrågor.
* Tidskriften Arkitektur nr. 4:1972.
* Diverse handlingar rörande Skokloster – styrelseskrivelse till Konung och
dep. år 1967, anteckningar, fotografi, protokoll från konferens angående
konservering vid Skoklosters slott den 16 augusti 1972, korrespondens m.m.
* Skrivelse rörande motsättningarna mellan Skokloster och Konsthög-
skolans materialinstitut, odaterad.
* PM ang. Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei konserveringsanstalter,
1970-tal.
* Bemötande av Björn Hallströms anförande vid Skoklosterstyrelsens
sammanträde den 27 januari 1972.
* PM från Nationalmuseum (Skeppsholmsateljén) den 24. 3 1972 till
styrelsen för Skolkloster slott, utskottet för konserveringsnämnden.
Kommentar till Björn Hallströms undersökningsrapport den 8.3.1972.
* PM m.m. ang. Skoklosters framtida organisation, 1971–1972(?).
* PM ang. förvaltningen av Skokloster från Ecklesiastikdepartementet den 23
februari 1967.
* Avskrift av skrivelse till herr Statsrådet och Chefen för Kungl.
Ecklesiastikdepartementet den 23 februari 1967.
* Remissyttrande från 1965-års musei- och utställningsskkunniga, ang.
Skokloster slott.
* Avgivet betänkande med anledning av remiss den 23 februari 1967 rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden.
* Skrivelse till Konungen från styrelsen ang. anslag för budgetåret 1970/71.
* Handlingar rörande organisation, 1971(?).
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. ang. anslag för budgetåret
1971/72.
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. den 17 januari 1969 ang. anslag
för konserveringar av samlingar.
 

Nyheter

den 21 januari 2022
Bouppteckningar – nytt ämne i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter