Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för fonder och stiftelser

Nationalmuseums Förvaltningsenhet NM/FE

Serien i arkivboxar. Volymerna 1-61 är förtecknade juni 2014.

 Volymer (61 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11967 – 1988PM Riksrevisionsverket rörande Nationalmuseums fonder, donationsurkunder, förvaringsbevis, utbetalningar från tvåmiljonersanslaget. 
21992Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: leverantörsfakturor, balans, resultat, huvudbok, kontoutdrag. 
31993Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: resultatrapport, huvudbok, leverantörsfakturor, kontoutdrag.

1994 års räkenskaper för Lammet 7 saknas.
 
41995Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: resultatrapport, huvudbok, leverantörsfakturor, kontoutdrag. 
51996Lammet 7 - Gieseckes stiftelse: leverantörsfakturor, kontoutdrag. 
61996 – 1999Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

1996. Kontoutdrag, rapporter, huvudbok, dagbok.

1997-1998 saknas.

1999. Verifikationer, rapporter, huvudbok, dagbok.
 
71999 – 2001Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

1999: postgiro, kontoutdrag, skattesedlar, hyresavier.

2000: saknas.

2001: kontoutdrag, leverantörsfakturor.
 
82001Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

leverantörsfakturor, verifikationer, kontoutdrag, transaktionsredovisning.
 
92001 – 2002Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

2001. Kontoutdrag, gireringar, inbetalningar.

2002. Rapporter, huvudbok, verifikatlistor, dagbok, leverantörsfakturor.
 
102002 – 2003Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

2002. Leverantörsfakturor, inbetalningar, hyresavier, skattedeklaration.

2003. Rapporter, huvudbok, verifikationer, kontoutdrag, skattedeklaration.
 
112003 – 2004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

Hyresavier, verifikationer, leverantörsfakturor.
 
122003 – 2004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

2003. Leverantörsfakturor.

2004. Leverantörsfakturor, fakturajournaler.
 
132004Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

Verifikationer, rapporter, huvudbok, skattedeklaration, hyresavier.
 
142005Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

Kontoutdrag, skattedeklarationer, hyresavier, rapporter, huvudbok, verifikationer, budget, verifikationer.
 
152005 – 2006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

2005. Leverantörsfakturor, fakturajournaler.

2006. Rapporter, huvudbok, verifikationslistor, kontoutdrag.
 
162006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

Skattedeklaration, hyresavier, verifikationer, fakturajournaler.
 
172006Lammet 7 - Gieseckes stiftelse:

leverantörsfakturor.
 
181992 – 1993Bokslut fonder/stiftelser 1992/93, bokföring gemensam depå juli-december 1992. 
191992 – 1993Bokföring gemensam depå januari-juni 1993.

Räkenskaper fonder A-E 1992/93.
 
201992 – 1993Räkenskaper fonder E-Q 1992/93. 
211992 – 19941992/93. Räkenskaper fonder S-Ö.

1993/94. Räkenskaper fonder A-E.
 
221993 – 1994Räkenskaper fonder E-L 1993/94. 
231993 – 1994Räkenskaper fonder M-Ö, bokslut fonder/stiftelser 1993/94. 
241993 – 1994Bokslut fonder/stiftelser 1993/94.

Bokföring gemensam depå juli-december 1993, januari-maj 1994.
 
251993 – 19951993/94. Bokföring gemensam depå juni 1994.

1994/95. Räkenskaper fonder A-F.
 
261994 – 1995Räkenskaper fonder G-P 1994/95. 
271994 – 1995Räkenskaper fonder Q-Ö 1994/95.

Bokföring gemensam depå juli-december 1994.
 
281994 – 19961994/95. Bokföring gemensam depå januari-juni 1995, bokslut fonder och stiftelser 1994/95.

1996. Sammanställning över fonderna med gåvobrev, ändamål, villkor.
 
291995 – 1996Räkenskaper fonder A-L 1995/1996. 
301995 – 1996Räkenskaper fonder L-Ö/P 1995/96.

Bokföring gemensam depå juli-december 1995.
 
311995 – 1996Bokföring gemensam depå översikt 1995, januari-februari 1996.

Räkenskaper stiftelser B-F, stiftelsenummer 6201-6208 1995/96.
 
321996Räkenskaper stiftelser E-L, nummer 6209-6216. 
331996Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6217-6227. 
341996Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6228-6234. 
351997Räkenskaper stiftelser B-F, nummer 6201-6212, sammanställning fondandelar. 
361997Räkenskaper stiftelser G-L, nummer 6211-6218. 
371997Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6219-6227. 
381997Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6228-6234. 
391998Räkenskaper stiftelser B-H, nummer 6201-6214. 
401998Räkenskaper stiftelser L-S, nummer 6216-6225. 
411998 – 19991998. Räkenskaper stiftelser S-Ö/P, nummer 6226-6235.

1999. Räkenskaper B, nummer 6201-6203.
 
421999Räkenskaper stiftelser E-O, nummer 6206-6222. 
431999 – 20001999. Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6223-6235.

2000. Räkenskaper stiftelser B, nummer 6201-6202.
 
442000Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6203-6219. 
452000Räkenskaper stiftelser O-Ö/P, nummer 6222-6235.

Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-3.
 
462000 – 20012000. Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 4-11. Rekvisitioner.

2001. Räkenskaper stiftelser B-G, nummer 6201-6211.
 
472001Räkenskaper stiftelser G-S, nummer 6212-6226. 
482001Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.

Avstämning, rekvisitioner.
 
492002Räkenskaper stiftelser B-O, nummer 6201-6222. 
502002Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6223-6235.

Verifikationer 120001-120025.
 
512002Verifikationer 120026-120123.

Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.

Rekvisitioner.

Kammarkollegiets engagemangsbesked och månadsrapporter.
 
522002 – 20032002. Kammarkollegiets förvaltningsrapporter, korrespondens.

2003. Kammarkollegiets engagemangsbesked, månadsrapporter, skattebesked, sålda andelar, förvaltningsfakturor.

Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd 1-11, rekvisitioner.
 
532003Räkenskaper stiftelser B-P, nummer 6201-6223. 
542003 – 20042003. Räkenskaper stiftelser P-Ö/P, nummer 6224-6235.

2004. Räkenskaper stiftelser B-E, nummer 6201-6208.
 
552004Räkenskaper stiftelser E-P, nummer 6209-6223. 
562004Räkenskaper stiftelser W-Ö/P, nummer 6232-6235.

Kammarkollegiets engagemangsbesked.
 
572004 – 20052004. Kammarkollegiets förvaltningsfakturor.

Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.

Rekvisitioner.

2005. Stiftelseärenden i Nationalmusei nämnd, möte 1-11.

Rekvisitioner.

Kammarkollegiets månadsrapporter, engagemangsbesked, förvaltningsfakturor.
 
582005Wassum värdepapper, upphandling revisor.

Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6201-6218.
 
592005 – 20062005. Räkenskaper stiftelser L-Ö/P, nummer 6219-6235.

2006. Räkenskaper stiftelser B, nummer 6201-6202.
 
602006Räkenskaper stiftelser B-L, nummer 6203-6219. 
612006Räkenskaper stiftelser O-Ö/P, nummer 6222-6235. 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter