Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[OSCAR BJÖRCK OCH RICHARD BERGH- KORRESPONDENS]

Konstnärsförbundets Arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_31-1/E 8/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1UkLfRHyiY9LJCc12mcf01
ExtraID2
Datering
18871913(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningRichard Bergh - korrespondens. Brev till och från Richard Bergh se även E2 - E8
1. 1887
1:1. 1887 Carl Möller från Richard Bergh (1)
Paris den 16 april, Broder Möller!, Tjenis / Dick B., 4 bl. 8 s. skrivna
1:2. 1887 Georg Pauli från Richard Bergh (1)
Paris den 2 Februari, Broder Pauli!, vännen Dick B., 2 bl. 4 s. skrivna
2. 1888
2:1. 1888 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Skansen, Djurgården 2/11, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle., 2 bl. 2 1/3 s. skriven
Skansen, Djurgården 8/12, Broder Dick!, Din tillgifne Kalle, 6 bl. 11 1/2 s. skriven
2:2. 1888 Carl Möller från Richard Berg (11)
Ösbyholm den 14 Feb., Broder Möller!, vännen Dick., 2 bl. 3 s. skrivna (Nr 1 i blyerts)
Ösbyholm den 23 Feb., Broder Möller, vännen Dick, 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck, hörn saknas (Nr 2 i blyerts)
Ösbyholm den 28 Feb., Broder Möller., Din djupt förargade vän Dick, 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 3 i blyerts). Med kuvert (Nr 4 i blyerts). Innehåller skrivelse Till Konstnärsförbundet undertecknad Richard Bergh, 1 bl. 2 s. skrivna
Göteborg den 30 (?) Mars, Broder Möller!, din gamle Dick B., 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 5 i blyerts). Trasigt i mittveck
Paris 19 oct., vännen Dick, 3 bl. 5 s. skrivna
Paris den 11 Nov., Broder Möller, vännen Dick / sekt i Paris, 2 bl. 2 s. skrivna (Nr 6 med blyerts). Innehåller skrivelse till Konstnärsförbundets medlemmar av den 10 November undertecknad Richard Bergh, 2 bl. 3 s. skrivna
Paris 9 Dec., Broder Möller!, Tjenis!, Helsningar!, vännen Dick, 5 bl. 10 s. skrivna. Med kuvert (Nr 7 i blyerts)
Paris 16/12 (poststämpel), Paris den 16., Broder Möller, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert (Nr 8 med blyerts)
Paris 24/12 (poststämpel), Broder Möller, vännen Dick., Carte Postale (Nr 9 med blyerts)
Paris den 26 Dec., Broder Möller, Au revoir! vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 10 med blyerts)
Ett visitkort
2:3. 1888 Georg Pauli från Richard Bergh (2)
Paris den 14 Dec, Broder Pauli, Richard Bergh, 2 bl. 4 s. skrivna
Ud. Broder Pauli, sanne vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
3. 1889
3:1. 1889 Karl Nordström från Richard Bergh (9)
Paris 13/1 (poststämpel), Det gjorde du som en hel karl.., Lefve oppositionen! ..Dick, Carte Postale
Paris 17/1 (poststämpel), Broder Kalle, vännen Dick., Carte Postale
Paris den 26 Jan., Broder Kalle!, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Paris den 18 Feb., Broder Kalle, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
Paris 6/3 (poststämpel), d. 6 Mars, Broder Kaller! vännen Dick, Carte Postale
Paris den 15 Mars, Broder Calle!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert
Paris 26/5 (poststämpel), Broder Kalle, Deraf kan du ungefär dömma om "hvad berget födde" Berget, Carte Postale
Dalarö den 17 aug., Broder Kalle!, Din gamle vän Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Paris.., Stockholm 25/11 (poststämpel), Broder Kalle, vännen Dick, Carte Postale
9/.. (?), Möte med KF:s parismedlemmar hos Hugo Salmson den 5 Dec., protokollanteckningar, 1 bl. 2 s. skrivna
Innehåller bilagor på 2 separata bl. 4 s. skrivna
3:2. 1889 Carl Möller från Richard Bergh (4)
Paris (poststämpel), den 5 jan., Broder Möller, Parisefraktionen genom dess sekret.- Bref följer., Carte Postale
Paris den 8 (?) Jan., Sanne vännen Calle Möller!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
Paris (poststämpel), den 9 Jan., Broder Möller, vännen Dick, Carte Postale
Dalarö den 25 Juli, Broder Möller, vännen Dick, 2 separata bl. 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 1 med blyerts)
4. 1890
4:1. 1890 Utan mottagare av Richard Bergh
24/4, Richard Bergh om sin fader Edvard Bergh., Urriven lapp helskriven med Strömboms ? anteckning (Rich. Bergh om sin fars konst och person)
5. 1891
5:1. 1891 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Utö den18 Juli, Broder Kaller! (Nordström med blyerts), Helsningar vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna
6. 1892
6:1. 1892 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
Stockholm 1/4 92 (poststämpel), Möte i morgon.., vännen Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Visby Tisdag (22.VI.92 med röd bläck), Broder!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Helt trasigt i mittveck. Kuvert (Nr 2 med blyerts). Flyttad från E3-1
Visby 22 aug, Broder, au revoir - Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts, 10/92 med röd krita)
Göteborg 14/9 92 (poststämpel), Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 21 Oct, Broder, Helsningar! vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. (Nr 5 med blyerts), Trasigt i mittveck
Stockholm 27 Oct., Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Kuvert med påskrift (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 4 Nov., Broder!, vännen Ca..(?)., 2 bl. 4 s. skrivna. (Nr 7 med blyerts)
Stockholm 16/11 92 (poststämpel), 15 Nov, Kära bror, vännen Dick, Brefkort (Nr 8 med blyerts)
Stockholm 20 Nov., Käre Kalle., vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Med kuvert (Nr 9 med blyerts)
Stockholm 11 Dec, Hedersbror!, din tillgifne Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Kuvert (Nr 10 med blyerts)
Innehåller tidningsklipp
7. 1893
7:1. 1893 Karl Nordström från Richard Bergh (3)
den ? Januari, 19 Februari, Broder, Afringning--Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Kuvert med påskrifter
(Nr 1. 19-02-93 med blyerts)
Visby 26/6 (poststämpel), Söndag, Broder, vännen Dick., 2 bl. 4 s. skrivna. Kuvert med påskrift (Nr 3 i blyerts)
Visby 29/6 (poststämpel), Torsdag., Broder, Dick, Brefkort (Nr 4 i blyerts)
8. 1894
8:1. 1894 Richard Bergh från Olof Sager-Nelson (2)
Paris d. 15 (?)/2., Herr Rickard Bergh., Eder Olof Sager-Nelson, 6 bl. 11 s. skrivna
Paris d 20/3., Herr Richard Bergh., Min vördnad Olof Sager-Nelson, 2 bl. 4 s. skrivna
8:2. 1894 Karl Nordström från Richard Bergh (2)
Stockholm 17 april, Broder Kalle., Vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Något trasigt i mittveck, bläck genomtränger
Reinlid. 9 Aug, Broder, vännen Dick, Brevkort. Rivet i mitten, hörn saknas
8:3. 1894 ? Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Ud. Broder!, Din Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Kuvert med påskrift: H. Herr Karl Nordström o.s.a. (Nr 3 med blyerts, årtal ? möjl 1894 med röd krita)
9. 1895
9:1. 1895 Richard Bergh från John Böttiger (1)
Marstrand 10.VIII., Bäste Bror!, Din vän John Böttiger, Kortbref, 1 s. skriven
9:2. 1895 Richard Bergh från Karl Nordström (8)
Hoga (Bohuslän) 10 juli, Broder, Kalle, 5 bl. 10 s. skrivna
Hoga (Bohuslän) 10 Juli, Broder, Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
Hoga (Bohuslän) 22 juli, Broder, Kalle, 4 bl. 7 1/3 s. skriven
Hoga, Bohuslän, 29 Juli, Broder, Kalle, 4 bl. 7 2 /3 s. skriven
Hoga den 9 Augusti, Broder!, Kalle., 6 bl. 11 2/3 s. skriven
Hoga den 17 Aug (?), Broder Dick, Kalle., 6 bl. 12 s. skrivna
Hoga den 27 Aug, Broder, Kalle, 4 bl. (olika papper), 8 s. skrivna
Hoga den 7 Sept., Broder, Kalle, 4 bl. 8 s. skrivna
9:3. 1895 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
Varberg 4 Juli, Broder, Helsningar Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. (Nr 1 med blyerts). Trasigt i mittveck, bläck genomtränger
(13.8.95 med blyerts), Broder, Dick, 6 bl. 11 1/5 s. skriven. Brevkoncept
Torekov den 13 Juli, Broder, vännen Dick, 6 bl. 12 s. skrivna. Med kuvert (Nr 2 med blyerts)
Torekov 25 Juli, Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. 2 separata bl. 4 s. skrivna med P. S.. Med kuvert (Nr 3 med blyerts)
Torekov 1 Aug, Broder, Dick, 2 bl. 4 s. skrivna (Nr 4 med blyerts)
Torekov 1 Aug, Broder, Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
Torekov 21 Aug, Broder, Dick, 4 bl. 7 s. skriven. Med kuvert (Nr 6 med blyerts). Bläck genomtränger
P. S., 1 bl. 1 1/5 s. skriven
3/9 (poststämpel), (I.IX.95 med blyerts), Broder, Dick, 4 bl. 8 s. skrivna. Med kuvert (Nr 7 med blyerts)
Varberg den 1 Sept, Broder, Dick., det står jag vid, Dick, 8 bl. 15 s. skrivna. 0fullständigt ? två skilda brev?
Torekov 10/9 (poststämpel) Torekov 9 Sept, Broder, Dick, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert (Nr 8, 9.10.95 med blyerts). Trasigt i mittveck, bläck genomtränger
Ud. P. S. nr 2, 1 bl. 2 s. skrivna
9:4. 1895 ? Karl Nordström ? från Richard Bergh (1)
Ud. (Bergh med stämpel), Måndag qväll., Broder!, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna
10 1896
10:1. 1896 Karl Nordström från Richard Bergh (2)
Ud. Torsdag, Broder, Hastl. Dick, 2 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert (Nr 1 1896 med blyerts)
Varberg 4/6 96 (poststämpel), 3 Juni 93 (?), Broder, Helsningar .. Dick, Brefkort (Nr 2 med blyerts)
11. 1897
11:1. 1897 Richard Bergh från Pontus Fürstenberg (1)
(Björck med stämpel), d. 12 feb., Bäste Hr Bergh!, tillgifne P. F., 3 bl. 5 1/2 s. skriven
11:2. 1897 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Stockholm 1/5 97 (poststämpel), Broder, Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
12. 1899
12:1. 1899 Mottagare okänd (Karl Nordström ?) från Richard Bergh (1)
...(?) den 1a Sept. 99, ångf. Lidingö (Stockholm), Broder, vännen Dick, 2 bl. 4 s. skrivna. Mycket trasigt, tejpat, bläck genomtränger
13. 1900 -
13:1. 1900 Karl Nordström från Richard Bergh (8)
Stockholm 25/3 (poststämpel), Lördag, Broder, Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 31/3 (poststämpel), Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 17/4 (poststämpel), Kuvert
Stockholm 4/10, Onsdag afton, B. Broder., vännen Dick gammal professor, Brefkort (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 30/10 (poststämpel), B. Br!, vännen Dick, Brefkort (Nr 7 med blyerts)
Stockholm 13/12, Broder., Dick=?, Brefkort
Ud. (Bergh med stämpel 1900 med blyerts), Torsdag afton, Broder, vännen Dick., 2 bl. 1 s. skriven
Ud. (Bergh med stämpel), Onsdag afton, Broder!, vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven
Två trasiga kuvert (Nr 1 respektive 2 med blyerts)
13:2. 1900-1905 ? Richard Bergh från Karl Nordström (1)
(Karl Nordström fr. åren 1900-1905, PM till Bergh för "Vad vår kamp gällt" med blyerts) Käre vän!, Din K. N., 6 bl. i stor format, 7 s. skrivna. Mycket trasigt. Flyttad från E 8-2
14. 1901
1901 Richard Bergh från Frode Eskesen (1) Se E 8-2, 14:3
Olden. Nordfjord., Hr Richard Bergh!, Deres förb Frode Eskesen, 3 bl. 6 s. skrivna
14:1. 1901 Richard Bergh från Carl Larsson (1)
Stockholm d. 21 febr, (Till Rich. Bergh med blyerts), Käre vän!, Din Carl Larsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
14:2. 1901 Karl Nordström från Richard Bergh (7) + (3)
Stockholm 9/1 (poststämpel), Fredag., B. B., Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Roma 12/4 (poststämpel), Joseph fyller 50 år, .. Nu far jag till Albano, Carte Postale (Nr 2 med blyerts)
Ferrovia 16/4 (poststämpel), Rom den 15 Apri, Broder, Dick!, Carte Postale (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 22/ (?) (poststämpel), Ud. Fredag., ( Bergh med stämpel) Broder!, vännen Dick., 1 bl. 2 s. skrivna. Med kuvert (Nr 4 med blyerts). Innehåller brev från Frode Eskelsen till Richard Bergh 24/6 1901, Frode Eskesen från Julius Paulsen 21/5 1901 samt Frode Eskesen från Niels Skovgaard 22/5 1901
Utö den 25 Juni, Broder!, vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 5 med blyerts)
Utö den 6 Juli, Broder, Dick, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert (Nr 6 med blyerts)
Stockholm 19/12, Torsdag afton, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 7 med blyerts)
15. 1902
15:1. 1902 Karl Nordström från Richard Bergh (6)
Stockholm 15/2 (?) (poststämpel), (1902 ? med blyets), Lördag afton., Svenska Konstnärsernas förenings Styrelse anhåller.., vännen Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Stockholm 2/4 (poststämpel), Tisdag afton, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 2 med blyerts)
Arild 30/6 (poststämpel) Arildsläge den 28 Juni (1902 med blyerts), Broder !, och Dick, 5 bl. 10 s. skrivna. Med kuvert ( Nr 3 med blyerts)
Arild den 24 Juli, Broder Kalle!, Dick, 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 4 med blyerts)
Stockholm 5/10 (poststämpel), Konstnärsförbundet sammanträder.., Dick, Brefkort (Nr 5 med blyerts)
Stockholm 8/12 (poststämpel), Söndag, Broder, vännen Dick, Brefkort (Nr 6 med blyerts)
16. 1903
16:1. 1903 Karl Nordström från Richard Bergh (7)
Stockholm 13/1 (poststämpel), Stockholm Måndag, Broder, Dick, Brefkort (Nr 1 med blyerts)
Stockholm 20/1 (poststämpel), Tisdag afton., B. Bror., Din Dick, Brefkort (Nr 3 med blyerts)
Stockholm 8/2 (poststämpel), Lördag afton, B. B., din Dick, Brefkort (Nr 4 med blyerts)
Arildsläge den 18 Juni (1903 med byerts), Broder Kalle!, Din Dicken., 4 bl. 8 s. skrivna (Nr 2 med blyerts)
Sandhamn 20 Juli, Broder Kalle!, amen Dicken, 4 bl. 8 s. skrivna, (Nr 5 med blyerts)
Sandhamn 10 Aug (?), B. Broder., vännen Dick, 4 bl. 8 s. skrivna, ( Nr 6, 19.6.03 med blyerts)
Upsala 13/12 (poststämpel), Upsala 12 Dec., Broder Kalle!, Dick, Brefkort med bilaga (Nr 7 med blyerts)
Ud. PS, två separata bl. 4 s. skrivna
Tidningsurklipp ur Stockholms Dagblad
17. 1913
17:1. 1913 Richard Bergh från Karl Nordström (1)
Stockholm 4/au. (?), broder Dick, Vännen Kalle., 4 bl. 8 s. skrivna
18. Ud., utan mottagare från Richard Bergh
18:1. Ud. Utan mottagare från Richard Bergh (4) Flyttad från E 2-1
Brevkoncept ?, att land med hälften mindre utöfvande konstnärer.., för franska statens räkning. Ofullständigt, 2 bl. 2 1/5 s. skriven (Rörande statens och konstens roll i samhälle, museer, inköpsnämnd och konstpolitik)
Brevkoncept ?, de skulle skratta, antog jag nästan,.. Samtidigt skulle jag i lika stark. Ofullständigt, 2 bl. 4 s. skrivna (Om en sovande akademi, makten mellan Konstnärsförbundet och akademin)
Brevfragment, 4) fakta för ögonen beslutat.., Svenka Konstnärernas förening.. fullt och helt sköta sina egna affärer för nära, 3 bl. 3 s. skrivna. Fläckar, slitna kanter ( Om att konstnärernas förening och Konstnärsförbundet väljer var för sig förtroende män till den svenska avd. på Paris-utställningen)
Brevfragment ?, ..hvilket är särdeles lämpligt för de mest blygga som .. deras lärare arbetat under ..och för att äfven en, 1 bl. 2 s. skrivna (Om undervisning på söndagarna och de olika ateljéerna i Paris)
18:2. Ud., utan mottagare av Richard Begh (1) Flyttad från E 2-1
Föredragskoncept?, Ett o annat om konst, speciellt målarkonst, 2 bl. 4 s. skrivna. (Rörande konstens uppgift jämförelse av dagens måleri med gamla tider)
19. 1888- 1913 Richard Bergh från Karl Nordström. Brevavskrifeter
1888 Nr 3 - 4, Nr 6. Innehåller avskrift av skrivelse till Styrelse för Konstnärsförbundet undertecknad Karl Nordström
/ Richard Bergh. Flyttad från E 2-1
1889 Nr 7-21 Flyttad från E 2-1
1891 Nr 22, Nr 24. Flyttad från E3-1
1892 Nr 23, Nr 25-28, Nr 30
1893 Nr 29
1894 Nr 31. Innehåller maskinsavskrift ur Fürstenbergs brevsamling, Nils Kreuger till Pontus Fürstenberg 11/1 1895 och 16 Januari 1895. Innehåller avskrift av Richard Berghs minnestal vid Oppositionens tioårsfirande Mars 1895 Flyttad från E 3-1
1894 Nr 32
1895 Nr 33 - 40 Flyttad från E 3-1
1896 Nr 41 Flyttad från E 3-1
1900 Nr 42 - 43 Flyttad från E 3-1
1902 Nr 48-49
1903 Nr 50-54
1907 Nr 55
1910 Nr 56-57
1913 Nr 58-60
Ud. Utan nummer.. Ofullständigt. Flyttad från E 2-1

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:45
Senast ändrad2020-06-11 18:01:43

Nyheter

den 17 november 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter