Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Ulriksdal

Topografica

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Handlingar rörande kostnader för fotografering på Ulriksdals slott.
* Förteckning ”uppå det Silfwer, Ten och Koppar som nyttias för deras
Maijestäter wid Ulrichs Dahl”, daterat den 19 mars 1765.
Förteckning över silver som överflyttats från Ulriksdal till Stockholm,
daterat den 21 januari 1752.
* Inventarieförteckning över onumrerade föremål på Confidencevinden,
upprättad år 1929.
* Kataloglappar över verk av okända konstnärer.
* Handlingar rörande Ulriksdal (Jakobsdal).
* Avskrifter av inventarieförteckningar från åren 1689–1859.
* Carl XV:s samling enligt Upmarks(?) tryckta katalog. Utdrag av Osvald
Sirén.
* Förteckning ”öfver keramiska föremål ur Nationalmusei samlingar
öfverflyttade till Ulriksdals slott , jmfr NM Nämndprotokoll den 13
november 1896”.
* Förteckning över föremål förvarade i museets magasin vid Ulriksdal
(Confidencen).
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter