Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Avsändare A-Ö

Allmänna Brevsamlingen

Den Allmänna brevsamlingen är en serie brev sorterade alfabetiskt på avsändare.
Vid beställning och framtagning av material måste avsändarens namn anges.

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A -B
Aagaard, C.F., Köpenhamn 1 brev
Adelborg, Maria 1 brev (2 blad)
Adelborg, Ottilia 28 brev (41 blad), 1 kortbrev, 1 kort
Adelsköld, Claes 4 brev (8 blad)
Adelsparre, C.A. 1 brev (2 blad)
Agelii, Anna 2 brev (4 blad) - arkivlagt på Aguéli i Biografica-samlingen
Aguéli, Ivan 62 brev (146 blad), 16 blad och 1 kort på arabiska, 13 kort - överflyttat och arkivlagt i Aguélis arkiv
Ahlborn, Lea 1 brev, 1 intyg
Ahlgrensson, Björn 2 brev (3 blad)
Ahlgrensson, Fritz 9 brev (18 blad), 1 kort
Ahlman, Axel 3 brev (4 blad), 1 kort
Akrej, Gustaf 1 brev
Akrell, Carl 1 pass
Alli, Aino Neuman, Åbo 1 kort
Alm, Axel 2 brev (3 blad)
Alströmer, J. 1 brev
Alströmer, J.M. 1 brev (2 blad), visitkort från E. Lithander
Anderberg, Adolf 1 brev
Anderberg, Mela 1 brev (2 blad)
Andersson, Carl Ludvig 22 brev (30 blad), 1 kort
Andersson, Knut 1 brev
Andersson, Oscar 9 brev (17 blad), 1 kort, 1 teckning med anteckningar
Andersson, P. se A.W. Netzell
Andrup, Otto, Fredriksborg 3 brev (5 blad)
Angerstein, U. 3 brev (6 blad), hembud av C.R. Lundberg
Ankarcrona, Alexis 1 brev
Ankarcrona, Henrik 2 brev (3 blad)
Arborelius, O. 1 brev (2 brev), biografi samt 1 hembud
Arnberg, Elise 1 brev
Arosenius, Ivar 1 kort
Arsenius, Georg 1 brev
Arsenius, Johan 5 brev (6 blad)
Aschberg, Olof 1 brev (2 blad)
Askberg, Gustaf 1 brev, prislista
Asp, Frieda 1 brev (2 blad)
Asp, Hjalmar avskrifter av brev från Hjalmar Asp samt avskrifter av brev till Asp från R. Bergh,
O. Bache och 1 brev från E. Källström till R. Bergh om Asp ( 8 blad)
B
Bache, Otto, Köpenhamn 2 brev (4 blad). Se även Asp, H.
Batsford, B.T., London 1 brev, 1 kort
Bauck, Jeanna 1 brev
Beck-Friis, Lave 1 brev
Behm, Emanuel 1 brev
Behm, Charlotta Sofia 13 brev (26 blad)
Behm, Herman 4 brev (7 blad)
Behm, Karl 14 brev (22 blad)
Bellman, C. M. 1 fotografi av meddelande
Bengtsson, Charlotta 1 kort
Bennet, J.W. 1 gåvohandling
Benzon, Otto, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Berg, Albert 2 brev
Berg, Gunnel Hazelius 1 brev
Berg, Oscar 1 brev (2 blad)
Berger, J.C. 1 fullmakt
Bergh, Edvard 2 brev, 1 biografi (4 blad)
Bergh, Ellen 1 brev
Bergh, Richard 4 koncept (6 blad). Se även Asp, H.
Bergman, Elise 1 hembud
Bergstedt, Amanda 2 hembud
Bergsten, Vilhelm 1 brev (2 blad)
Bergström, Alfred 1 brev
Bergström, David 1 brev
Bergström, Eda 1 brev, 1 kort
Bergström, S.T.S. 1 brev
Bergström, Sigge 1 kort
Berlin, Karl 1 brev
Beskow, Bernhard 7 brev (10 blad), 1 kort
Bielke, Axel 7 brev (11 blad)
Bielke, Edith 1 brev
Bildt, Carl 1 brev
Bildt, Harald 2 brev
Billberg, Frida 1 brev
Billing, Anna 1 brev (2 blad), 1 kort
Billing, Theodor 10 brev (13 blad), 1 biografi Se även Stäck
Billman, H. 1 brev (2 blad), fragment av svar från S. Strömbom
Billmark, C.J. 1 biografi
Billy-Jacobsen, P., Köpenhamn 2 brev ( blad), räkning
Bissen, V., Köpenhamn 1 brev, 5 brev i avskrift samt följebrev av Selma Colliander
Björkegren, C.J. 1 brev
Björkman, Edward 3 brev (3 blad)
Björkman, G.A. 1 brev
Björnstierna, A. 1 brev
Blackstadius, J.Z. 2 brev (4 blad)
Bleibtreu, L., Köln 1 brev
Blom, Fredrik 2 pass
Boberg, Paul 2 brev (3 blad)
Bock-Neumann, Henny, Berlin 1 brev
Von Bode, W., Berlin 1 brev
Boethius, Axel Se Biografica, Boberg, F.
Boheman, Hjalmar 1 brev
Boije, Fredrik 2 brev (5 blad)
Bonde, Philip 3 brev (4 blad)
Bonnier, Albert 2 brev
Bonnier, K.O. 2 brev, 1 kort, 1 kvitto. Se även Biografica, Josephson, E.
Bonniér, Olle 1 nyårshälsning
Borg, Axel 7 brev (10 blad). Se även Biografica. Josephson, E.
Borg, Frideborg 1 brev
Borg, Gustaf 1 brev
de Bouché, Carl, München Se Dahlgren, E.W.
Boucher, François, Paris 2 brev (5 blad)
Bradley, E.D., gift Murray Smith, London 2 brev (3 blad), fragment av brev till Miss Bradley
Brambeck, Edward 1 brev (3 blad)
Brandberg, C.F.E. 1 brev (2 blad)
Brandelius, G. 2 brev (6 blad), verser om Brandelii frukost (9 blad)
Branting, Agnes 1 brev
Branting, Anna 1 brev
von Breda, C.F. 3 brev (5 blad), 12 brevavskrifter, varav 2 från R.E. Raspe samt 1 memorial
Bredberg, J.W. 1 brev
Bredius, A., Haag 5 brev (8 blad), 1 brevavskrift, 9 kort
Bremde, Edvard, Danmark 1 brev (2 blad)
Breslau, Louise Cath., Zürich 1 brev (3 blad)
Brinckmann, Justus, Hamburg 1 brev (2 blad)
Brising, Louise 1 brev
Broman, Hanna 1 brev
Brouhn, R. Se Nyström, Axel
Brunkal, Rob. 2 brev, 2 räkningar
Brünniche, Eigil, Köpenhamn 1 brev
Brändström 2 brev
Bull-Hedlund 7 brev (11 blad), 1 kort, 1 teckning
Buchard, Adolf 1 brev
von Burgner, Arn. Nic. 1 brev (2 blad), 2 bilagor, undertecknade Erasmus Deterlin och Johan Wichman
Burman, Conny 1 brev
Burman, C.W. 1 kort
Butenschön, Andrea Se Biografica, Boberg, F.
Bygdén, L. 1 brev
Byström, J.N. 4 brev (7 blad)
Bång, J.A. 1 brev
Bååt-Holmberg, Cecilia 1 kort
Bögh, Johan, Bergen 3 brev
Börjeson, Agnes 2 brev (3 blad)
Börjeson, Britta Helena 5 brev (9 blad)
Börjeson, Charlotta 1 brev (2 blad)
Börjeson, Gunnar 2 brev (4 blad)
Börjeson, Helga Se Harboe(?)
Börjeson, John 63 brev, 1 brevfragment (82 blad) 20 kort, 1 biografi
Börjeson, Josef 7 brev (18 blad)
Börjeson, Lena 8 brev (18 blad) Förvaras i Brevsamlingen, J. Börjesons arkiv
Börjeson, Lydia 3 brev (5 blad)
Börjeson, Rolf 1 brev
Börjeson, Vitts, Köpenhamn 5 brev (8 blad)
Böttiger, John 7 brev (8 blad), 1 kort
 
2C -E
Callmander, C. 1 brev
Cardon, Kerstin 3 brev (4 blad)
Carl Se även under K
Carl XI 1 brevkopia (3 blad)
Carl, hertig av Västergötland 1 kort
Carleman, C.G.V. 1 brev
Carlson-Bredberg, Mina 1 brev, K. Rathsmans katalog om äldre konstnärinnor 1911
Carlsund, Otto G. 1 brev (2 blad), följebrev av Elsa Lystad
von Carstanjen, R., Godesberg 1 brev
Casparsson, Edvard 2 brev (3 blad)
Cassier, P. Se Biografica, Josephson, E.
Cederblom, Gerda 1 brev
Cedergren, Per Vilhelm 3 brev (4 blad), 1 biografi (2 blad)
Cederström, Carola 6 brev, 1 vykort
Cederström, Emanuel 3 brev (4 blad)
Cederström, Gustaf 8 brev, 2 kortbrev, 2 kort
Cederström, Rudolf 1 brev (2 blad)
Cederström, Thure 7 brev (16 blad)
Chadwick, Emma 1 brev (2 blad)
Child, Thomas, Glossop 1 brev
Chion, André 1 brev
Christensen, Godfred, Köpenhamn 1 brev
Christie, Manson & Woods, London 1 brev (2 blad)
Christina, drottning Se under K
Claesen, J., Belgien 1 brev
Clairfelt, Axel Mauritz 1 brevavskrift
Clason, J.G. 1 brev, 1 kortbrev
Colliander, Selma Se Bissen, V.
Collin, Johannes 1 telegram
Cornell, Ingegerd 1 brev
Cossio, Manuel, Madrid 1 brev
Crane, Lionel F. 1 brev
Cronström, Daniel 2 blad brevavskrifter
Cronstedt, Carl Johan 6 blad brevavskrifter
D
Dahlberg, Petrus 1 brev
Dahlbom, P.A. 1 brev
Dahlgren, E.W. 2 brev, 1 PM ang. De Geermålningar, 1 brev från Carl de Bouché
Dahlskog, Ewald 1 brev
Dahlström, Alfred 1 brev
Dahlström, C.A. 1 kvitto
von Dardel, Fritz 20 brev (25 blad)
von Dardel, Nils 1 brev, 1 kort
von Dardel-Hamilton, Tora 1 brev
Davis, Margot Se Peterson, Axel
de Frumerie Se under F
De Geer, Gustaf 1 brev
De Geer, Louis 1 brev (2 blad)
De la Gardie, Robert 1 telegram
Derkert, Carlo 1 brev (2 blad)
Derkert, Siri 1 kort
Desprez, J.L. 1 brev (2 blad)
Deterling, Erasmus Se v. Burgner
Detthow, Eric 17 brev (25 blad)
Dietrichson, L. 4 brev (6 blad)
Diriks, Norge 1 brev (3 blad)
Dosi, Gio 1 brev
Drey, A.S. 2 brev (4 blad)
d’Unker, C.H. 1 brev, 1 brevfragment
Duran, C.B. 1 brev
Durling, A. 1 brev (2 blad)
”Döderhultaren” Se Peterson, Axel
E
Edelfelt, Albert 1 koncept
Edelstam, Axel 1 brev
Eichorn, C. 1 brev
Ekenstierna, E. 25 brev (28 blad), 2 telegram samt kvitton
Ekholm, Gunnar 3 brev
Ekman, Emil 1 brev (2 blad)
Ekstam, L. 1 brev
Ekström, Per 3 brev (4 blad), 1 fullmakt
Ekwall, Emma 2 brev
Ekwall, Knut 2 brev (3 blad), 2 kort
Ekwall, R. 2 brev
Eldh, Carl 1 brev (2 blad), 1 kort
Elgenstierna, Gustaf 1 brev (2 blad)
Elgström, Anna 1 brev
Elgström, Ossian 1 brev
Elmquist, Henning 2 brev (4 blad)
von Engeström, Stefan 1 brev
Engström, Albert 1 kort, 1 hälsning
Engström, Leander 1 brev, 1 biografi
Erdmann, Ax. 1 brev (2 blad)
Erdmann, Edvard 1 kort
Ericson, Ida 4 brev (13 blad)
Ericson, Johan 24 brev (39 blad), 1 biografi
Ericsson, Hulda 2 brev, 1 prospekt, 1 räkning
Eriksson, Christian 2 brev (4 blad), 1 kort
Eriksson, Ebba 1 kort
von Esssen, Vera 1 brev
Eugen, prins 1 brev, foto av 3 brev (8 blad), fotostatkopior av 7 brev (21 blad)
Eugenie, prinsessa 2 brev (4 blad)
Eurén, Axel 1 brev
 
3F-H
Faby, E., Paris 1 brev (2 blad), fotografi
Fagerberg, Carl 16 brev (46 blad), 9 kort
Fagerlin, Adolf 17 brev (28 blad), 2 telegram
Fagerlin, Ferdinand 65 brev (99 blad), 2 kort, 1 meddelande om förlovning
Fagerlin, Carl 3 notificationer
Fagerkvist, Tor 80 brev (102 blad), 20 kort
Fagerlin, Carolina 7 brev (12 blad)
Fahlcrantz, Axel 2 brev (3 blad), 1 biografi (2 blad)
Fahlcrantz, Axel M. 1 borgensförbindelse
Fahlcrantz, Carl Johan 2 brev
Fallstedt, Ingel – 21 brev (37 blad) 1 kort
Favén, Anti, Helsingfors 1 brev
von Feilitzen, U. 1 kort
Feldman, Paris 1 brev
Féral, J., Paris 2 brev (8 blad)expertutlåtande om David
Fett, Harry, Kristiania 1 brev
Feulner, D.W., München 1 brev (2 blad)
Fischer, Ernst 5 brev
Fischer, Gustaf 1 brev (2 blad)
Flamen, Anshelm 1 brev
Flensburg, C. 1 brev
Fogelberg, B.E. 7 brev (13 blad)
Folcker, E.G. 12 brev (16 blad)
Forsell, Victor 2 brev (4 blad)
Forseth, Einar 1 brev, donationsbrev från Ruth Wahlström (2 blad)
Forthuny, Mathilde och Pascal Se Biografica, Boberg, F.
Fougstedt, Arvid 1 biografi
Fredenheim, C.F. 1 brev, 1 rapport om Endymion
Fredsberg, F.A. 1 brev
Fridell, Axel 31 brev (39 blad), 23 kort, 2 telegram
Friedlander, A.E. 1 brev (2 blad)
Friese, Kiel 1 kort
Frisendahl, Carl 4 brev (5 blad)
Frisendahl, Halvar 2 brev
Fristedt, Ebba 1 brev
de Frumerie, Agnes 1 brev
Fürstenberg, Arthus 1 brev
Fürstenberg, Pontus 1 brev, 4 brevavskrifter (5 blad)
Fåhraeus, Klas 2 brev (3 blad)
G
Gabriel, Paris 1 brev (2 blad)
Gauffin, Axel 28 brev (49 blad), 2 kort, 10 telegram, PM(2 blad). Se även Mayer, A.
Geber, Lars-Gunnar 1 brev (3 blad)
von Gegerfelt, Engel 2 brev (4 blad)
von Gegerfelt, Lotten 1 brev (2 blad)
von Gegerfelt, Victor 1 brev
Gehlin, Esther 1 brev
Gellerstedt, Alb. Teodor 4 brev
af Geijerstam, Gustaf 1 brev
Gellert, Johannes 1 kort
Gérard, A. 1 brev
Gersaint, Paris 1 brev (3 blad), 9 brevavskrifter och bil. (s:a 17 blad)
Glaser, C Se Biografica, Josephson, E.
Godenius, Samuel 16 brev
van Gogh, Vincent 2 fotografier av brev
van Gogh, V.W. 1 brev (3 blad)
Gold, Alfr., Köpenhamn 2 brev (3 blad), 4 telegram
Graesén, C.R. 1 brev
Gran, Gerhard, Kristiania 2 brev
Grosz, Georg fotostatkopior av 19 brev (20 blad), 1 kort, 6 fotografier
Grünewald, Isaac 4 brev (5 blad)
Gude, Hans, Norge 3 brev (4 blad) Gummesson,P., 1 brev
Gustaf VI Adolf 1 brev
Göthe, E.E. 1 biljett
Göthe, Georg 6 brev (10 blad), sakkunnigutlåtande (2 blad)
Göthe, Wilhelmina 1 brev
H
Haberstock, Karl, Berlin 1 brev, 1 telegram
Hadeln Se Mayer, A.
Hafström, Gillis 3 brev, 1 kortbrev, 2 kort
Hagborg, August 4 brev (5 blad), 1 biografi (2 blad), 1 prisuppgift
Haglund, Robert 1 brev (2 blad), 1 kort, 1 reproduktion
Hagströmer, Sven 1 brev (3 blad)
Hahr, August 1 brev (2 blad), 1 kort
Hall, P.A. 87 brev i avskrift (153 blad)
Hall, Richard 1 brev (2 blad)
Hallbeck, C.S. 2 brev
Hallberg, C. 2 anmälningar
Hallberg, Charles E., Chicago 1 brev (2 blad)
Hallgren, Emil 1 brev, 1 kort
Hallström, Gunnar 4 brev
Hallström, Per 1 brev
Hamilton, Percy 1 brev
Hannotian Se Sager-Nelson, O.
Hannover, Emil, Köpenhamn 2 brev (4 blad), 1 kort
Hansen, Wilhelm 3 brev (6 blad)
Hanson, Judit 1 brev samt bilaga
Hansson, Johan 1 brev
Hansson, Sigurd 1 brev (2 blad)
Harboe, Holga 4 brev (8 blad)
Hasselberg, Per 8 brev (9 blad). Se även Biografica, Josephson, E.
Harvey, Marc H., England 1 kort
Hayden, Arthur, London 1 brev
Hedberg, Erik 1 brev (2 blad)
Hedberg, Hugo 1 brev (2 blad)
Hedman, Per 2 brev, 1 kort, 1 visitkort
Hedenskog, A.G. 1 brev, 1 kort
von Hefner, J.H., Tyskland 2 brev (3 blad)
von Heidenstam, Verner 3 brev (5 blad)
Heinemann, D., München 1 brev, bilaga (2 blad)
Hellquist, Carl Gustaf 4 brev (6 blad), 2 kort, 1 biografi, notification om bröllop
Hellström, Carl 2 brev
Henning, Gerhard, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
von Hennings, Gösta 1 biografi
Henriques, Anna 2 brev (4 blad)
Hermelin, Olof 3 brev, 1 biografi
Hernlund, Ferdinand 2 brev
Hertzberg, A.G. 1 brev
Hesselbom, Otto med familj 13 brev i avskrifter (14 blad), personalia av G. Unger, förteckning på
utställda tavlor samt utdrag FrKA:s protokoll.
Heurand, D (?) 1 brev
Hierta, Per 1 brev
Hill, Hedda 1 brev
Hilleström, Per d.ä. 1 brev
Hirn, Y., Helsingfors 4 brev (9 blad),. Se även Biografica, Josephson, E.
Hirsch, Adolf 2 brev (3 blad)
Hjelmqvist, Wilhelm 2 brev
Hofstede de Groot, C., Haag 3 brev (4 blad)
Hol, Anders 1 brev
Holbö, Kristen, Norge 1 biografi (2 blad)
Holm, Frits, Danmark 1 brev
Holmér, Folke Se Linnqvist, H.
Holmström, Tora Vega 1 kort
von Holst, Johan Gustaf 1 brev
Hoppe, Ragnar 3 brev (12 blad). Se även Påhlman, Sia och Wigert-Österlund, Matilda
Hoyle, W.E., Manchester 2 brev
Hult, S. 2 brev, 1 telegram (även undertecknat Thiel)
Hultbergs konsthandel 1 kvitto
Hultkrantz, Karl 1 brev
Hultmark, Emil 2 brev (3 blad)
Hultmark, Richard 3 brev (4 blad)
Hwasser 1 brev
Hvistendahl, B. 1 kort
Hyphoff, J. 2 brev (3 blad)
Hårleman, Carl 41 brevavskrifter (59 blad), ”Tankar över Hårleman, ristade av Gustaf Precht” (4 blad)
Hägg, Axel Herman 4 brev (6 blad)
Hägg, J. 1 brev
Höckert, J.F. 1 brev (10 blad)
Höckert, S. 1 fullmakt
Höglund,, Gerda 1 brev (2 blad)
Hörberg, Per 2 brev (3 blad)
1 brev (1 blad) Inköpt 1994
 
4I -K
Isaachsen, Olaf, Kristiansand 1 brev (2 blad), 1 visitkort
J
Jaeger, Johannes 1 brev
Jamot, P., Paris 1 brev (2 blad)
Janssen, O.L. 1 kort
Janzon, J. 1 brev, 1 kort
Jernberg, August 4 brev (5 blad), 1 biografi
Jernberg, Mimmi 1 brev
Johansson, Carl 1 brev
Johansson, Helge 10 brev (16 blad)
Johansson, Johan 1 brev, 1 kort
Johansson, Stefan 1 kortbrev
Johnson, Lasse 1 brev
Johnsson, Daidai Se Biografica, Boberg, F.
Jolin, Einar 1 brev (3 blad), 1 kort
Jolin, Ellen 1 kort
Josephson, Anna och Eugenia 1 brev
Josephson, Ernst 2 brev, 1 biografi
Jungstedt, Axel 1 brev, 1 biografi (3 blad)
Justi Se Biografica, Josephson, E.
Jäderlund, Alfred 1 brev
Jönzén, Hadar 1 brev (6 blad)
K
Kallenberg, A. 3 brev
Kallstenius, Gottfrid 1 biografi
Kamke, Ivar 1 brev (2 blad, även undertecknat Sven
Silow), 5 kort, meddelande om vigsel
Karl XV 1 brev
Karl Se även Carl
Karlberg, Ida 1 brev
Karlgren, Bernhard 1 brev
Karlsson, E.V. 1 fullmakt
Karlsson, William 1 brev
Keen, Oscar 1 brev
Key, Ellen 1 kortbrev
Kielland, Thor, Kristiania 3 brev
Kindborg, Johan 1 brev, 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Kiseleff, Teodor 1 brev
Kiörboe, C.F. 3 brev (4 blad)
Kjellberg, Ernst 6 brev (14 blad)
Kjellberg, Fritiof 1 brev, 2 kort
Kjellberg, H.G. Se Biografica, Josephson, E.
Kjellberg, Lennart 2 brev
Kjellberg, Sven T. 1 brev
Kjellin, Carl 1 kortbrev
Kjellin, Elis 1 brev (10 blad), 1 reproduktion
Kjellin, Helge 8 brev (10 blad)
Klemming, Gösta 1 brev (2 blad)
af Klercker, Cecilia 1 brev
von Koch, Nils 1 brev
Kokoschka, Oscar 1 kort
Kongstad, Kristian, Fredensborg 2 brev
Koskull, A.G. 1 brev, 1 kort
von Krafft, David 1 brev
Krag, Peter, Danmark 1 brev
Kramer, Jules-Henri 1 brev
Kreuger, Nils 1 kvitto
Kristina, drottning 1 brev
Krogh, Christian, Köpenhamn 1 brev
Kronberg, Julius 6 brev (13 blad), 1 reproduktion
Kronstrand, Bror 1 brev, 1 tackkort
Kroon, J. 4 brev (5 blad)
Krouthén, Johan 1 biografi
Kulle, Axel 2 brev
Kulle, Jakob 5 brev, 1 hembud
Kumlien, Akke 2 brev (3 blad)
Kumlien, Axel 1 brev
Kunsthistorisches Institut, Florens 1 brev
Kuylenstierna, Oswald 1 brev
Kylberg, L.W. 1 brev (2 blad)
Källström, E. Se Asp, H.
 
5L
Lagerberg, Carl 2 brev
Lagercrantz 1 telegram
Lagerholm, J. 1 brev (2 blad)
Lagerholm, Wilhelmina 1 kort, 1 biografi (2 blad)
Lagerlöf, Selma 1 brev (2 blad), 1 kort
Lamm, Carl Robert 3 brev, 1 kvitto
Lamm, Herman 1 kort
Lange, Julius, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Larsen, Knud, Hilleröd 1 biografi
Larsson, Carl 40 brev (60 blad), 8 kort, 1 kortbrev,
21 fotografier av brev
Larson, Marcus 1 brev
Larson, Virginia 1 hembud, 1 kravbrev
Laurin, C.G. 1 brev (2 blad)
Laurin, Thorsten 1 brev, 1 kortbrev, 1 kort. Se även Biografica, Josephson, E.
Leche, Wilhelm 1 brev
Leggatt, Brothers, London 10 brev
Leijonhufvud, K. K:son 1 brev
Leijonhufvud, Kerstin 1 brev
Leijonhufvud, Sten A:son 1 brev (5 blad)
Leemejer, F., Köpenhamn 5 brev (6 blad)
St Lerche, V. 1 brev (2 blad)
Leser, Frankfurt a/M 1 brev (2 blad) Lettström, Harald,
3 brev (5 blad)
Lewerth, Gunnar 1 brev (2 blad). Se även Linnqvist, H.
Levertin, L. 1 brev (2 blad)
Levertin, M.D. 1 brev
Leiblein, J., Kristiania 5 brev (6 blad)
Liljelund, Arvid 1 brev
Liljefors, Bruno 9 brev (15 blad), 1 kort, 1 biografi
Lind, J. 1 brev
Lind, Jenny 1 brevavskrift
Lindberg, Adolf 1 brev
Lindberg, Ellen 1 brev
Lindberg, Harald 1 kort
Lindberg, Thure 1 brev
Lindblom, Andreas 1 brev, 1 kort
Lindegren, Agi 1 kort
Lindegren, Amalia 1 brev, 1 kort
Lindgren, G. 1 brev
Linderstam, A. 1 brev
Lindholm, Bernt 2 brev, 1 biografi (2 blad)
Lindholm, Sigrid 1 brev
Lindholm, Simon 1 brev
Lindman, Axel 1 biografi
Lindquist, Gustaf, Minnesota 3 brev (5 blad)
Lindquist, Sune 1 brev (2 blad)
Lindskog, Claes 3 brev (4 blad), 1 kortbrev, 1 biografi
Linnerhielm, Carl 1 brev (2 blad)
Linnqvist, Hilding 9 brev (11 blad), gåvobrev av G. Lewerth och Folke Holmér
Liphaart, Karl, Florens 1 brev (3 blad)
Lithander, E Se Alströmer, J.M.
Ljung, Ernst 2 brev
Ljunggren, Gustaf 23 brev (32 blad) Tjugoen brev överförda till Boklunds brevsamling den 5/9-00. Endast ett brev kvar.
Looström, Ludvig 3 brev
Lorentz, museichef i Warzawa 1 brev
Louise, drottning av Sverige och
Norge (gift med Karl XV) 3 brev
Lovén, S. 1 brev
Lundberg, Berta 2 brev (3 blad)
Lundberg, C.R Se Angerstein, U.
Lundberg, Robert 1 biografi
Lundberg, Theodor 5 brev (8 blad), 1 kort, 1 biografi (2 bl.)
Lundegård, Justus 3 brev (5 blad), 1 kort
Lundeqvist, Gerda 1 brev
Lundgren, Egron 6 brev (12 blad), 367 blad brevavskrifter (gjorda av Karl Asplund).
Lundgren, P.W. 1 hembud
Lundh, Theodor 1 brev, 1 hembud, 1 kvitto
Lundmark, Efraim 1 brev (2 blad)
Lundquist, C.T., Chicago 1 brev
Luthander, Carl 1 brev
Lübke, W., Stuttgart 1 brevavskrift
Lystad, Elsa Se Carlsund, O.G.
Låftman, B. 2 brev
Lönblad, Emilia 1 brev (2 blad), 1 kort
Lönnroth, Fr. 2 brev
 
6M
Mackesprang, Mauritz, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Madsen, Karl, Köpenhamn 4 brev (5 blad)
von Malmborg, Boo 3 brev (7 blad), 1 bilaga (6 blad)
Malmström, August 5 brev, 6 kort
Mandelgren, Nils M:son 3 brev
Manheim, A.M.W. 1 notis
Mannerheim, Charlotta Se biografica Josephson, E.
Maria (rysk storfurstinna) 25 blad brevavskrifter
Martin, Fredrik 14 brev (19 blad), 1 telegram
Martin, Johan Fredrik 1 autograf
Martinelli, M., Rom 13 brev (19 blad) till Grandel, L
Masreliez, Louis 1 brev samt 2 bilagor (4 blad) ang.Kongl. museum
Matthiesen L:td 2 brev, 1 brevavskrift, 1 telegram
Mattisson, B.A. 2 brev
Matton, Ida 2 brev (4 blad)
Maugham, W. Somerset 1 brev, 1 brev från A.H. Ohlsson
Mayer, August, München 1 brev, expertutlåtande av Hadeln, fotografi samt följebrev av Axel Gauffin
Meier-Graefe, Julius, München 1 brev , 1 brevkopia till dr Dernhöfer
(2 blad)
Meissonnier, Poissy 1 brevkopia
Melander, A.E. 1 brev
Mesch Se Olson-Mesch
Meyer, Elise 1 brev (2 blad)
Milles, Carl 9 brev (14 blad), 6 kort, 3 skisser samt plan över Millesgården (2 blad)
Mogensen, Maria, Köpenhamn 3 brev (7 blad), 3 kortbrev, 3 kort
Montan, A. 3 brev (3 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Montau (?), Düsseldorf 1 kort
Morssing, Greta 1 brev (2 blad)
Moselius, Carl David 1 brev (4 blad)
Munch, Edvard, Norge 11 brev (23 blad), 3 kort
Munthe, Gustaf 2 brev (3 blad)
Munthe-Norstedt, Anna 1 kort
Möller, Calle 1 kortbrev
Möller, Hugo Se Biografica, Josephson, E.
Möllerberg, Nils 1 brev
Mönnich-Ramström, Ada 5 brev (14 blad), 4 kort
N
Nelson, Gertrud Se Sager-Nelson
Netzell, A.W. 11 brev (15 blad), kallelse till Neptuniorden för P. Andersson
Neumann, C. Tyskland 1 brev
Nilsson, Axel 1 brev (år 1882)
Nilsson, Axel 2 brev (4 blad)
Nilsson, Louis 1 brev (6 blad)
Nilsson, Martin 1 brev
Nilsson, Vera 1 brev, 1 kort
Nisbeth, Josefina 1 kort, 1 hembud
Nolde, E. Se Biografica, Josephson, E.
Norberg, Hildegard 1 kort
Nordenberg, Bengt 8 brev (11 blad)
Nordenberg, Henrik 6 brev (11 blad), 2 kort
Nordenfalk, Carl 3 brev (4 blad), brevavskrift (2 blad)
Nordenfelt, Per 1 brev
Nordensvan, Georg 1 brev, 1 kortbrev
Nordgren, Axel 2 brev
Nordling, A. 2 hembud
Nordström, Karl 6 brev (17 blad), 1 biografi samt förteckning över brev
Norling, Helmer 1 brev (3 blad)
Normann, A. 1 brev (2 blad)
Norrman, H. 1 brev (2 blad)
Norstedt, Reinhold 1 brev, 1 biografi (2 blad)
Nyberg, Ivar 1 biografi (2 blad)
Nyblom, C.R. 1 kort
Nystrand, E. 1 brev (2 blad)
Nyström, Alfred 2 brev (3 blad)
Nyström, Axel 5 brev (9 blad) samt kostnadsförslag av R. Brouhn
O
Odelmark, F.W. 2 brev
Odhner, C. Th. 5 brev (6 blad)
Ohlson, A.H. Se Maugham
Olofsson, Pierre 1 julkort
Olson, Erik 1 julkort
Olson, Gösta 1 brev (med brev fr. Hilding Linnqvist)
Oppermann, Th., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Oscar I 3 brev
Ossbahr,C. 3 brev (5 blad), 1 kort
Osslund, Helmer 6 brev (15 blad), 1 kortbrev, 1 kort,
1 biografi
Oxenstierna, A.G. 4 brev (10 blad)
 
7P
Palm, Axel 4 brev
Palm, Gerda 1 brev
Palm, G.W. 6 brev (8 blad), 1 motto
Palm, Torsten 1 biografi
Palm de Rosa, Anna 1 brev (3 blad)
Palme, Carl 4 brev
Palmstierna, C.O. 2 brev (3 blad)
Palmstierna, Erik 4 brev
Pander, Arist, Köpenhamn 1 brev
Panofsky, E. 1 brev (2 blad)
Pauli, Georg 10 brev (12 blad), 4 kort, 1 prisuppgift
Pauli, Hanna 1 brev, akvarellkopia efter Stäck
Paulsson, Gregor 4 brev och 1 brevfragment (8 blad),
1 kort, 3 telegram
Percy, Artur C:son 1 brev
Perséus, Edvard 1 brev
Peter, Axel 2 brev
Peters, Vilh., Kristiania 2 brev (3 blad)
Petersen, Eilif, Kristiania 2 brev (4 blad)
Petersén, J.A. 2 brev
Peterson, Axel, ”Döderhultaren” 5 brev (7 blad), 1 kort, gåvobrev från Marot Davis
Pineus, Conrad 1 brev
Piranesi, F. 1 brev (2 blad), 1 lavering
Plenge, Johann, Münster 1 brev
Posse, Knut 1 brev
Printzensköld, Carl Axel 1 brev
Proessdorf, A.R. 1 brev (2 blad)
Påhlman, Sia 2 brev (7 blad), 1 kort samt bil. av
G. Sylvan, R. Hoppe och
J. Welin-Berger (4 st)
Q
Quensel, J.U. 7 brev
Qvarnström, C.G. 1 rekvisition
R
Raffet 1 brev
Raphael, Axel 2 brev (4 blad), bil. (2 blad)
Rasmussen, A., Danmark 1 brev
Rathsman, K. Se Carlson-Bredberg, M.
Read, A., London 1 brev
Rehbinder, H. Se Wrangel, F.U.
Reuter, Einar 1 brev (2 blad)
Revold, Axel, Norge 1 brev
Ridderstad, Anton 1 brev
van Riemsdyk, B.M.F., Amsterdam 1 brev
Ringdahl, J.J. 1 biografi
Riveer (?), Louis, Paris 1 brev (2 blad)
Rogard, Folke 1 brev (2 blad)
Rogberg, Emil 4 brev (5 blad)
Rogge, Theodor, Berlin 1 kort
Romdahl, Axel L. 7 brev (8 blad), 1 kort
Romin, Gustaf Adolf, Berlin 1 brev (2 blad)
Rooses, Max, Frankrike 1 brev
Rosell, Maria 1 brev
von Rosen, Eric 2 brev
von Rosen, Georg 24 brev (31 blad), 13 kort
Rosenberg, Edw. 2 brev (7 blad)
Rosendahl, John 4 brev (5 blad)
Roth, Stig 1 brev
Rothoff, B.Fr. 1 brev
Rubenson, J. 1 brev
Rubenson, Jeanette 2 brev
Rue, Harald, Köpenhamn 1 brev
Rugiero di Rgieri 1 pergamentsbrev
Runeberg, Gustaf 1 brev
Runeberg, Johan Ludvig 2 brevavskrifter (4 blad) saknas
Runeberg, V., Helsingfors 1 brev
Rydberg, Gustaf 11 brev (17 blad), 2 kort
Rydén, Värner 1 brev
Rydh, Carl 15 brev (24 blad), 1 kortbrev
Röhl, Maria 1 brev
Rönne, Svend, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
 
8S
Sager-Nelson, Olof 23 brevavskrifter i handskrift (13 blad)
och 12 i maskinskrift (18 blad) av brev
till Gertrud, Faster, syster och bröder.
Biografi av Gertrud Nelson (2 blad) samt avskrift av brev från A. Hannotian
Sahlin, Gertrud 1 brev (2 blad)
Salmson, Hugo 2 brev (4 blad)
Saloman, Geskel 1 brev
Salomon (?), Ludvig, Köpenham 1 brev (2 blad)
Salomonsen, I., Köpenhamn 1 brev (2 blad)
Sandberg, Hjalmar 1 brev
Sandberg, J.G. 1 brev
Sandels, Elaine 1 biografi över G. Sandels (2 blad)
Sandblom, Philip 25 brev (27 blad)
Sandels, Gösta 2 brev, 2 slutna kuvert med
brevavskrifter till fru Elaine Sandels
(ej tillgängliga)
Sander, N. Fr. 2 brev, 3 brevavskrifter
Sanne, Karin 1 brev (4 blad)
Schaar, Yngve 1 brev (2 blad)
von Schantz, C. Alex. 1 brev (2 blad)
Scheffer, Carl Fredrik 1 brev i avskrift (2 blad) samt kopior
Schloss, Philippe, Paris 2 brev (4 blad)
Schlytern, Mary 1 brev
Schmidt, Harry, Kiel 2 brev, 1 kort
Schnitler, Carl W., Kristiania 1 brev (2 blad)
Scholander, F.W. 11 brev (19 blad), 15 brevavskrifter (40 blad), 1 vers och skiss till Utmelandsmonumentet
Schou, H.J. Se Biografica, Josephson, E.
Schultz, Daniel, Tyskland 1 brev
Schultz, Heinrich, Goslar 1 brev
Schultzberg, Anshelm 3 brev (6 blad), 2 kortbrev, 1 kort, biografi (2 blad)
Schwab, Eigil 1 brev, 1 kortbrev
von Schwerin, Amelie 3 brev (4 blad)
von Schwerin, L. (?) 1 brev (2 blad)
Seeberger, Gustav, München 1 brev (2 blad)
Sergel, J.T. 3 brev (4 blad), fotografi av ett brev (4 )
kopior av 4 brev till J.G. Schadow
Serner, Gertrud 2 brev samt bil. (9 blad)
Silfverstolpe, Oscar 1 brev
Silow, Sven Se Kamke
Silvén, Jakob 1 brev, 1 hembud
Simonson, Birger 1 biografi
Sirén, Osvald 25 brev (34 blad), 1 telegram samt 1 brev
ang. kinesisk konst av okänd (2 blad)
Sjöberg, Axel 7 brev (10 blad)
Sjöberg, Eric 1 brev (2 blad)
Sjöblom, Axel 1 brev
Sjögren, Arthur 1 brev (2 blad)
Sjöström, Victor 1 brev
Skavlan, E. Se Biografica, Josephson, E.
Skjödebrand, Anders Fredrik 1 brev
Skjöldebrand, Per Erik 65 brev (91 blad)
Skovgaard, Joakom, Danmark 2 brev
Skånberg, Carl 53 brev (100 blad), 6 kort, 1 hembud, 1 kvitto
Sluka, Robert 2 brev (32 blad)
Smith, Wilhelm 1 brev, 1 biografi
Smith-Hald, F., Kristiania 1 brev (2 blad)
Smith-Murray Se Brandley
Snoilsky, Carl 1 brev i kopia (2 blad)
Sondén, Mårten 1 dikt
Spear, J., England 1 brev
Staaff, C.T. 1 brev (2 blad), pressade blommor
Stavenow, Åke 1 brev
Stang, Kristiania 1 telegram
von Stapelmohr, H. 1 brev
Sten, John 1 biografi samt gåva med brev som lämnades till museet i juli 1978
Stenberg, Emerik 1 brev
Stenhammar, Wilhelm 1 kort
Stephens, George 1 brev
Stjernkrantz, Karl 1 brev (2 blad)
von Stockenström, Albert 16 brev (42 blad), 7 fotografier
Strandberg, Hedvig 1 hembud
Strandberg, Otto 1 brev (2 blad), 1 kort
von Stokirch, Einar 1 brev (2 blad)
Struck, Herman, Berlin 1 brev. Se även Biografica, Josephson, E.
Strömbom, Sixten 5 brev (35 blad). Se även Billman, H.
Sturnegk, G.A. 2 brev
Styffe, C.G. 2 brev
Stäck, J.M. 2 brev, 1 brevavskrift (5 blad), verser av Stäck och Billing. Se även Hanna Pauli
Sundström, Harriet 1 kort
Swane, Leo, Köpenhamn 2 brev
Svensson, C.F. 1 hembud
Svensson, P. 3 brev
Swärd, Arvid 1 brev (2 blad)
Sylvan, G. Se Påhlman, Sia
Sätherberg, Herman 1 brev
Säve, P.A. 1 brev
Söderberg, Gustaf 1 rekvisition
Söderblom, Nathan 1 brev
Södermark, J.P. 1 brev
Sörensen-Ringi, Harald 1 brev, 1 biografi
 
9T
Tallberg, Axel 7 brev (16 blad), 3 kort
Tamm, Gustaf 3 brev
Tandefelt, Signe, Helsingfors 3 brev (4 blad)
Thegerström, Robert 1 brev
Tegnér, Torsten 1 brev (2 blad)
Tengbom, Ivar 1 brev
Tessin, Carl Gustaf 33 brevavskrifter (64 blad)
Tessin, Nicodemus d.y. 1 brev (2 blad), 1 brev (2 fotografier), utdrag ur brev rörande Ehrenstrahl (4 blad)
Thegerström, Robert 1 brev
Thiel, E. Se Hult, S.
Thiis, Jens, Oslo 2 brev (3 blad)
Thiis, Ragna 1 brev
Thor, Emil Johansson 1 brev
Thorslow, H. 1 prisuppgift
Thörne, Alfred 1 biografi, 1 hembud
Tillberg, Knut 1 brev
Timén, Frans 1 kort
Tingdahl, Gunnar 1 brev
Tirén, Johan 1 biografi
Tirén, Stina 4 kort
Traugott, Ivan 1 brev
Triana, Luis, Madrid 11 brev (18 blad), 2 brevavskrifter, 2 telegram samt uppgifter om El Greco-litteratur
Trolle, Alice 1 brev (2 blad)
Tryde, Vilhelm, Köpenhamn 2 brev (4 blad)
Tufvesson, Theodor 1 kort
Tullberg, Edward 1 brev
Tuttle, B.E., Yale 1 brev
Törneman, Axel 1 biografi (2 blad)
Törneman, Gudrun 1 brev
Törnå, Oscar 11 brev (18 blad)
U
Uggla, Evald E:son 1 brev
Ullman, Sigfrid 1 brev (2 blad)
Ulrich, Erik Otto 1 brev
Unger, G. Se Hesselbom, O.
Unman, Gustaf 1 brevfragment
Upmark, Eva 1 brev, 1 kort
Upmark, Gustaf d.ä. 2 brev (3 blad), 1 brevavskrift
W
Wachtmeister, Blechert 1 brev (2 blad) samt 1 allegat
Wachtmeister, Hans 1 visitkort
Wachtmeister, H.G. 1 brev (2 blad)
Wahlberg, Alfred 3 brev (5 blad)
Wahlbom, Gustaf 2 brev, 1 anhållan
Wahlund, Carl 1 brev (2 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Wahlquist 1 prisuppgift
Wahlström, Ruth Se Forseth, E.
Wallander, Alf 4 brev (6 blad), 1 kort
Wallander, J.W. 10 brev (15 blad), 1 kort, verser (2 blad), 1 fotografi
Wallander Wille 1(?) brev (3 blad)
Wallberg 3 brev (5 blad)
Wallberg, I. 1 telegram
Wallin, David 1 brev
Wallmark, Ernst 1 brev
Veber, Jean, Paris 1 brev (2 blad)
Wedberg, E. 1 brev
von Wedel, Stephanie 1 brev
Wegemann, Fr., Tyskland 1 kort
Vegeman, Berte, Köpenhamn 1 brev
Welin-Berger Se Påhlman, Sia
Welinder, Helena 1 brev
Wengström, Gunnar 6 brev (11 blad) samt bilaga (9 blad)
Venturi, Lionello 1 brev
Werenskiold, Erik, Lysaker 1 brev (2 blad), 1 telegram
Werner, Gotthard 41 brev (87 blad), 3 kort samt 1 brev till
Werner. Se även Westman, H.
Wertheimberg, Ketty, Tyskland 2 brev (3 blad), 1 kort
Westfelt-Eggertz, Ingeborg 1 brev
Westman, Henrik 1 brev (2 blad), biografi över G. Werner (2 blad)
Westrup, F. 1 brev (2 blad)
Wettergren, Erik 9 brev (17 blad), 1 kort
Wetterling, Alexander Clemens 2 brev (7 blad)
Wibom, Otto 1 brev, 1 fotografi
Wicander, Carl August 1 kort
Wicander, Hjalmar 1 visitkort
Wichman, Johan Se von Burgner
Widholm, Gunnar 1 kort
Wigert-Österlund, Matilda 2 brev (5 blad) samt följebrev av R. Hoppe
Wijk, Caroline 1 brev, 4 planschblad
Wijk, Hjalmar 1 brev
Wijkander, Oscar 1 brev
Wik, Christian 1 brev
Wilhelmson, Berta 1 brevavskrift
Wilhelmson, Carl 4 brev (7 blad), 1 kort, 26 brevavskrifter (25 blad)
Winkel & Magnussen, Köpenhamn 1 brev (2 blad)
af Wirsén, Carl David 1 brevkopia
Wisén, Theodor 6 brev
Wissler, Anders 1 brev
Withering, W., Birmingham 1 brev i fotostatkopia (4 blad)
Wrangel, Ewert 2 brev (3 blad)
Wrangel, F.U. 1 brev (2 blad) samt bilaga av
Hugo Rehbinder
Wrangel, J. 1 brev
Wulff, Wilhelm, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Wåhlin, Karl 7 brev och 1 brevfragment (10 blad), 1 telegram, 1 räkning. Se även Biografica, Josephson, E.
Wästberg, Carin 1 brev
 
10Z
Zeising, Herbert, Tyskland 1 brev (2 blad), fotografi
Zethelius, W. 1 kort
Zetterholm, Ludvig 1 brev
Zetterström, Hasse 1 visitkort
Zetterwall, Helgo 3 brev (5 blad), 1 kort
Zieckerman, F. 2 brev (4 blad)
Zoir, Emil 5 brev (8 blad)
Zoll, Kilian 3 brev
Zorn, Anders 10 brev (13 blad)
Zäll, Hilda 1 brev (6 blad)
Å
Åkerberg, Knut 1 brev
Åkerhielm,Gösta 1 brev
Åkesson, Jonas 2 brev
Ö
Öberg, Theodor 1 brev
Öhman, A.R. 1 brev (2 blad)
Österlind, Allan 8 brev (60 blad)
Österman, Emil 1 brev, 1 kort
 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter